mandag den 12. november 2012

MF’ere ser på Uniform 112 


Folketingets Udvalg for Udlændinge og Integration har netop besøgt Uniform 112 – en grunduddannelse, som særligt retter sig mod at få flere med anden etnisk baggrund ind i uniformsfag som redder, soldag, fængselsbetjent eller politibetjent.
Christiansborg-delegationen talte navne som Trine Bramsen, Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard.
Og 11 kursister fra U112 stod klar til at besvare spørgsmål fra det politiske udvalg.
- Har I forslag til, hvordan vi kan løse nogle af de kriminalitetsproblemer, der findes i Vollsmose, spurgte Peter Skaarup.

Folketingets Udvalg for Udlændinge og Integration var meget interesseret i at høre kursisterne på Uniform 112, hvordan de ser kriminalitetsproblemer i Vollsmose løst - Uniform 112 kan tilsyneladende være en af løsningerne.


Brug for forbilleder

- Jeg er selv vokset op i Vollsmose og synes det handler meget om at give unge fra bydelen mål for fremtiden og troen på, at de kan nå dem.  Hvis en uddannelse som U112 formår at få fat i unge, som gerne vil gøre en forskel og agere forbilleder for andre, tror jeg, vi kan nå et stykke ad vejen. Lød det fra panelet

Kan ikke sidde stille

- Når folk spørger mig, hvorfor jeg vil være politibetjent, forklarer jeg, at det er for at gøre en forskel. Og det er netop baggrunden for, at jeg går på U112. Samtidig ville jeg ikke kunne tage en almindelig 2-årig hf. Det har jeg alt for meget krudt i røven til, lød det fra en medkursist. Og det problem er løst på U112, hvor vi har meget idræt, og hvor jeg samtidig tager hf-fag på HF & VUC FYNs fjernstudie, fortalte en anden kursist.
Gennem Uniform 112 bliver kursisterne introduceret til uniformsfagene men får samtidig mulighed for at gå videre ind i en håndværksmæssig uddannelse - eller på en fuld hf.


Flere etniske i uniform

Udsagnene er kendetegnende for, hvad der er formålet med Uniform 112 – at skabe en anden praksis-rettet tilgang til uddannelse, så unge med særlige behov – og en ren straffeattest - får bedre mulighed for at gennemføre en uddannelse – og samtidig tiltrække flere unge med anden etnisk baggrund end dansk til uniformsfagene.
Syddansk Erhvervsskole, HF & VUC FYN samt Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Kriminalforsorgen og Politiet står bag uddannelsen, som starter nye hold igen i januar 2013.

TV2Fyn har tidligere bragt et indslag om Uniform 112. Du kan se linket via dette link: http://www.tv2fyn.dk/article/349609?autoplay=1&video_id=50366

torsdag den 1. november 2012
Odense-kinesisk Worldwide

HF & VUC FYN har kursister world wide på det kinesiskhold,
 som skolen udbyder som fjernundervisning.

Kinesisk som fjernstudie fra Odense er populært.
Første hold blev oprettet i august og snart etableres endnu et hold til ansøgere på venteliste.
Fjernstudiet tiltrækker blandt andet en del unge danskere bosat i Kina - en galleriejer, en tidligere indehaver af en el-butik og en mester i kampsport.
Men også Kastrup Lufthavn har i øjeblikket en medarbejder, som lærer kinesisk - i Odense. Og det samme gælder medarbejdere hos en række danske virksomheder - i Danmark og i Kina.
Fælles for dem alle er, at de gerne vil lære kinesisk - og have papir på det.


Måske kunne man …

Ideen til at oprette et fjernstudie i kinesisk på hf-niveau startede sidste år, da HF & VUC FYN ansatte en ny lærer, Finn Hartvig Nielsen, som blandt andet havde læst kinesisk på Københavns Universitet.
- Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle være lærer. Men jeg blev hurtigt glad for at undervise i samfundsfag og syntes også det kunne være spændende at undervise i kinesisk, som jeg både har lært på universitetet og ved både længere og kortevarende ophold i Kina, fortæller han.

Finn Hartvig Nielsen er den direkte årsag til, at HF & VUC FYN
 nu udbyder kinesisk som fjernstudie gennem VUC.NU

Google - også i Kina

Her i efteråret startede Finn så det første hold i kinesisk på fjernundervisningen.
VUC bruger Google som e-lærings platform. Og det var problematisk, da Google er bortcensureret i Kina.
Men ved hjælp af VPN-forbindelser lykkedes det at omgå den barriere, forklarer underviseren.


Uddannet i Tianjin og Odense


Næste år udbyder HF & VUC FYN også kinesisk på ordinære hold

Første hold blev hurtigt fyldt op efter først til mølle princippet, og snart var der syv på venteliste. HF & VUC FYN har derfor valgt at starte endnu et hold.
For at støtte Finn Hartvig Nielsen i en periode, hvor han også gennemfører den pædagogiske del af sin uddannelse, har HF & VUC FYN ansat Aobo Tai, som har studeret på universitetet i Tianjin, hvor mange danske virksomheder har deres kinesiske hovedkvarter - eksempelvis Danfoss og LM Glasfiber.
Og senest har Aobo læst på Syddansk Universitet i Odense.