torsdag den 1. november 2012
Odense-kinesisk Worldwide

HF & VUC FYN har kursister world wide på det kinesiskhold,
 som skolen udbyder som fjernundervisning.

Kinesisk som fjernstudie fra Odense er populært.
Første hold blev oprettet i august og snart etableres endnu et hold til ansøgere på venteliste.
Fjernstudiet tiltrækker blandt andet en del unge danskere bosat i Kina - en galleriejer, en tidligere indehaver af en el-butik og en mester i kampsport.
Men også Kastrup Lufthavn har i øjeblikket en medarbejder, som lærer kinesisk - i Odense. Og det samme gælder medarbejdere hos en række danske virksomheder - i Danmark og i Kina.
Fælles for dem alle er, at de gerne vil lære kinesisk - og have papir på det.


Måske kunne man …

Ideen til at oprette et fjernstudie i kinesisk på hf-niveau startede sidste år, da HF & VUC FYN ansatte en ny lærer, Finn Hartvig Nielsen, som blandt andet havde læst kinesisk på Københavns Universitet.
- Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle være lærer. Men jeg blev hurtigt glad for at undervise i samfundsfag og syntes også det kunne være spændende at undervise i kinesisk, som jeg både har lært på universitetet og ved både længere og kortevarende ophold i Kina, fortæller han.

Finn Hartvig Nielsen er den direkte årsag til, at HF & VUC FYN
 nu udbyder kinesisk som fjernstudie gennem VUC.NU

Google - også i Kina

Her i efteråret startede Finn så det første hold i kinesisk på fjernundervisningen.
VUC bruger Google som e-lærings platform. Og det var problematisk, da Google er bortcensureret i Kina.
Men ved hjælp af VPN-forbindelser lykkedes det at omgå den barriere, forklarer underviseren.


Uddannet i Tianjin og Odense


Næste år udbyder HF & VUC FYN også kinesisk på ordinære hold

Første hold blev hurtigt fyldt op efter først til mølle princippet, og snart var der syv på venteliste. HF & VUC FYN har derfor valgt at starte endnu et hold.
For at støtte Finn Hartvig Nielsen i en periode, hvor han også gennemfører den pædagogiske del af sin uddannelse, har HF & VUC FYN ansat Aobo Tai, som har studeret på universitetet i Tianjin, hvor mange danske virksomheder har deres kinesiske hovedkvarter - eksempelvis Danfoss og LM Glasfiber.
Og senest har Aobo læst på Syddansk Universitet i Odense.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar