fredag den 29. juni 2012


Ordblind fik højeste karakter i dansk


Jeg har altid elsket at læse - men haft utrolig svært ved det
Det første, jeg gjorde, var at ringe til min søster i Nuuk og juble!

Sådan fortæller hf-kursist Linda Bendixen, som scorede 10 i årets mundtlige dansk eksamen på HF & VUC FYN i Rudkøbing.
Linda er vokset op med en far, som elskede at læse bøger, og Linda elsker selv at læse.
Men hun er ordblind og har svært ved det.
Derfor er det også en ekstra stor sejr for hende at være den kursist i hf-klassen, som klarede sig bedst i mundtlig dansk.

It-rygsæk
Gennem skoletiden pressede hendes forældre på for at hun skulle testes. Men det blev hun først, da hun kom på HF & VUC FYN i Rudkøbing, hvor hun blev udstyret med en it-rygsæk til ordblinde.
Så kom der til gengæld også skred i læringen.

I trafikulykke
Linda tog oprindeligt en hg og fik derefter arbejde i Svendborg Kommunes hjemmepleje.
Men for tre år siden blev hun indblandet i en trafikulykke og har ikke kunnet arbejde i hjemmeplejen siden.

- Så måtte jeg jo finde på noget andet. Derfor er jeg her på HF & VUC FYN, som Linda udtrykker det.

Fremtid som socialrådgiver
Om et år håber Linda at have en hf og at søge ind på socialrådgiverskolen.
- Og de stavefejl, jeg måtte lave i det job, kan aldrig overgå, hvad jeg så fra min egen socialrådgiver.

Så lige på det punkt har jeg ingen betænkeligheder, siger Linda Bendixen.Jeg kom op i en feature artikel om en familie, som var flygtet fra Afghanistan, og som nu levede i Danmark.
Jeg analyserede artiklen for faktakoder – altså der hvor skribenten ønsker at fortælle noget faktuelt. Og for fiktionskoder – der hvor skribenten ønsker at underholde læseren.
Artiklen indeholdt begge former for koder og fik på den måde fortalt en masse faktuelle ting på en underholdende måde. Det fungerede faktisk rigtig godt, fortæller Linda Bendixen.

onsdag den 20. juni 2012

Sussie sejrer over nederlaget

For nogle kan begrebet ”globalisering” virke lettere luftigt.
Det gælder ikke for Sussie Svarer.
Hun har produceret kaffeautomater i 25 år på Wittenborg i Odense og mærket globaliseringens konsekvenser på egen krop, da produktionen blev flyttet til Valbrembo syd for de italienske alper.
- Det er da vist et meget konkret eksempel på, hvad globalisering også kan betyde, siger Sussie, som de sidste to år har været kursisternes repræsentant i HF & VUC FYNs bestyrelse.Som kursisternes repræsentant i bestyrelsen for HF & VUC FYN, blev jeg faktisk taget meget alvorligt.
Det arbejde var både en rigtig god og lærerig oplevelse, hun kan
 bruge videre i livet - sandsynligvis som socialrådgiver.

Skulle alligevel videre
På trods af fyresedlen, fældede Sussie dog ikke tårer i den forbindelse.
-          Min krop var ved at være for slidt til det hårde arbejde i produktionen. Og nu kunne jeg ikke udskyde en beslutning længere. Jeg SKULLE videre med noget andet.

Gå dog hele vejen
-          Da jeg var til introduktion på Holsedore, tænkte jeg: ”Hvad har du dog gjort?”. Men jeg kom på hold med en række fyrede medarbejdere fra Lindø – på min egen alder.
Hurtigt var Sussie og hendes medkursister i gang med diverse projekter, og Sussie nød det.
-          Oprindeligt havde jeg meldt mig til 9. klasses fag. Men min vejleder, Thormod, fik mig hurtigt overbevist om, at jeg skulle tage en fuld 10. klasse, fortæller Sussie.
Og med de lærere hun fik, var der ingen tvivl om, at hun også skulle videre og have en hf-eksamen.

Ligeværdig
-          Lærerne var fantastisk kompetente, tålmodige og behandlede os meget ligeværdigt – hvad der i øvrigt har været det samme på avu og hf.
Sussie har klaret sig mere end almindelig godt og fortsætter – efter planen – på socialrådgiveruddannelsen i Odense.
-          Men jeg vil savne HF & VUC FYN – både på grund af fagene, de dejlige mennesker, jeg har mødt, og på grund af mit arbejde i HF & VUC FYNs bestyrelse, siger Sussie Svarer.

Taget med på råd
Også fra bestyrelsesarbejdet er det anerkendelsen og den ligeværdige behandling, Sussie vil huske.
-          Jeg vil også huske, hvordan jeg reelt blev taget med på råd i forhold til køb af elektroniske tavler, fastholdelse af kursister i uddannelse, tankerne om ”lektiefri undervisning” og hvordan hun kunne  forestille sig en ny skolebygning som det kommende HF & VUC FYN på Kottesgade, hvis hun selv kunne bestemme.

Grænseoverskridende
-          I begyndelsen var det ganske grænseoverskridende at sidde blandt så højtuddannede og kompetente mennesker.
Men Sussie Svarer fortæller, at hendes bestyrelseskollegaer har været meget ligefremme, åbne og taget godt imod hende.
- Det er noget, der virkelig har fået mig til at vokse, og som jeg vil huske altid fra min tid på HF & VUC FYN.

Fra hade- til favoritfag
-          Ja, og så vil jeg se tilbage på, hvordan matematik har udviklet sig fra at være mit hadefag nummer et – til i dag at være mit yndlingsfag. Tænk sig, at det kunne komme så vidt.
-          Så jo, det er virkelig med en sejers følelse, jeg nu forlader HF & VUC FYN og går videre mod en kompetencegivende eksamen - og forhåbentlig et helt nyt og spændende arbejdsliv, siger Sussie Svarer.

onsdag den 6. juni 2012Børne og Undervisningsministeriet kører nu en kampagne for at udvide kendskabet til VEU centrene. Her på Fyn arbejder blandt andet Erik Weigel med samme formål. På den baggrund starter et nyt samarbejde om opkvalificering af sundhedshjælpere på Social og Sundhedsskolen i Odense.Rejsende i ost, jern og sundhed


Hvad enten du er i mejeribranchen, laver staldinventar, presser juice - eller arbejder som sundhedshjælper – så kan der være brug for at komme en tur i bøgerne og få den opkvalificering, som nye jobfunktioner kræver.
VEU Center Fyn og HF & VUC FYN er svaret for mange.

Aftale med hjælpere
Senest er HF & VUC FYN begyndt at opkvalificere foreløbig et hold på 7 og et andet hold på 8 social og sundhedshjælpere i dansk og matematik på FVU-niveau.
Opkvalificeringen kommer forud for selve uddannelsen til sosu-assistent, som alle sundhedshjælpere i Odense Kommune bliver tilbudt.
Senere bliver der fulgt op med engelsk, it og naturfag, hvor der særligt bliver lagt vægt på kemi.
- Kemi er et af de fag, de pågældende kursister typisk er bange for. Derfor gør vi meget ud af at afdramatisere det, fortæller lærer og konsulent i HF & VUC FYN, Erik Weigel.

Kvalitetsløft
Weigel blev ansat i efteråret til at tage ud på fynske virksomheder for at fortælle om muligheden for at have medarbejdere på efteruddannelse – oftest med fuld lønkompensation.
Han er hjulpet godt ind i jobbet af sine kollegaer men har også haft stor gavn af sin alsidige baggrund som slagter, medicinstuderende, lærer og international konsulent.
- Det giver en god fornemmelse af mange forskellige arbejdspladser, siger han.

Dejligt job
Forbavsende få kender til de muligheder, systemet tilbyder –og til de mange penge, der ligger i arbejdsmarkedets kompetencefonde.
- På den måde er mit job meget tilfredsstillende.
Jeg er jo sælger af et virkelig godt produkt, som få kender i forvejen, og som ”kunderne” kun skal betale et meget begrænset beløb for. Derfor er potentialet også stort, siger Erik Weigel.
- Det er sådanne muligheder, Odense Kommune nu benytter sig af med henblik på at opkvalificere sine sundhedshjælpere til fremtidens opgaver, når syge i stigende grad kommer meget hurtigt hjem fra sygehusene, forklarer Erik Weigel fra sit kontor oppe under taget på HF & VUC FYNs afdeling i Vindegade.

Mangeårig opgave
Kurserne for sundhedshjælpere kommer sandsynligvis til at fortsætte mange år frem i tiden.
Alene Odense Kommune har omkring 2.500 sundhedshjælpere, som skal opkvalificeres til social og sundhedsassistenter over en årrække. Og også det private arbejdsmarked har stort fokus på efteruddannelse.

Fast rotation
Mejerikoncernen ARLA bruger en fast rotation af medarbejdere, så der løbende er folk på kursus i VEU eller FVU-regi, ligesom flere kvalificerer sig til AVU-regi.
Alle med behov bliver tilbudt ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning hos Arla
Og en FVU-dansk er ganske enkelt et krav for at blive tilbudt faglige kurser i mejerikoncernen.
- Andre brancher bruger os som alternativ til ledighed, fortæller Erik Weigel.
Det gælder eksempelvis turistbranchen, hvor der jo er en høj sæsonledighed, fortæller Erik Weigel.


Børne og Uddannelsesministeriet kører i øjeblikket en kampagne, som skal sætte fokus på de muligheder, som Voksen- og Efteruddannelsescentrene tilbyder.
VEU CENTER FYN er etableret af HF & VUC FYN i samarbejde samt Fyns øvrige voksen- og efteruddannelsesinstitutioner. For mere information - se http://www.veucenterfyn.dk/

mandag den 4. juni 2012


Blafrende sommerfugle

Ikke mindre end 4.287 gange i løbet af den kommende eksamensperiode bliver der afleveret en skriftlig eksamensopgave på HF & VUC FYN.

Alene i Odense Congress Center svedte 594 kursister i dag, mandag den 4. juni over matematik c og b eksamen.

-          Det er lidt sejt. Jeg har 8 eksaminer her i foråret, og det føles som om vi bare fra den ene til den anden eksamen, siger Trine Rasmussen fra U-klassen, som ellers virker meget afslappet.

Om det er skindet, der blot dækker over blafrende sommerfulge i maven hos Trine skal være usagt, for der er ikke tid til flere spørgsmål.

Klokken er to minutter i ni, og det er tiden at give ordet til eksamensvagt, Steen Fog Kleemeyer.

Han sætter mikrofonen for munden og sender sit rolige åndedrag ud gennem salens højttalere, inden det i lettere omskrevet form lyder: ”SIT” – efterfulgt af venlig gennemgang af reglerne for den skriftlige eksamen: ”Hånden skal i vejret, inden toiletbesøg – ingen må gå ud alene. Og alle afleveringer skal ske på HF & VUC FYNs papir.”!

Ud over de 4.287 skriftlige eksaminer afholdes 9.638 mundtlige eksaminer på HF & VUC FYN i denne eksamenssæson.

Skriv og tag fotos eller video til Magasense

Kan du lide at skrive eller tage billeder, og er du interesseret i at skabe debat om samfund, kultur eller livsstil?
Så vil onlinemagasinet for unge, Magasense, meget gerne høre fra dig!
Gennem artikler, anmeldelser, billeder og videoklip bestræber vi os på at bringe nye perspektiver og vinkler til samfundsdebatten.
Materialet på Magasense er skabt af engagerede unge mennesker, der kan lide at skrive eller tage billeder.
Magasense søger at give alle, der har lyst, muligheden for at få bragt deres perspektiv på et givent emne. Hvad enten den omhandler samfund, livsstil eller kultur, er din mening interessant for Magasense.

Vi søger frivillige skribenter, fotografer og anmeldere, så send en mail, hvis du er interesseret: kontakt@magasense.com
Tjek desuden vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om det at være skribent eller fotograf, http://magasense.com/bliv_skribent.php, eller dan dig et generelt overblik over magasinet på vores forside:

Vi glæder os til at høre fra dig, og beder dig skrive til os, hvis du har spørgsmål.
Venlig hilsen Bjørn Ubbe Ebbesen,
ansvarshavende chefredaktør på Magasense”