onsdag den 24. oktober 2012

HF & VUC FYN gået i jorden

Fredag, den 26. oktober tog Odenses borgmester, Anker Boye, første spadestik til det nye HF & VUC FYN på Kottesgade - stærkt efterfulgt af skolens bestyrelsesformand, Mogens N. Pedersen, og forstander Lisbeth Simonsen.

I talerne blev der lagt vægt på den centrale placering, skolen får - både i Odenses bybillede - og som den institution, der for alvor tager hul på udviklingen af City Campus, som skal forbinde Odenses nuværende centrum med hele havneområdet.
Efter den mere officielle del af arrangementet skabte musiske kursister fra Flow en smuk, syngende overgang til det efterfølgende traktemenet.

Odense Kommune skal styrkes som studieby
med yderligere 10.000 studerende. Borgmester
Anker Boye er derfor begejstret for, at HF & VUC
Fyn nu tager hul på at udvikle City Campus

Og Mogens N. Pedersen bad forstander Lisbeth Simonsen om også at være med i den officielle del af det gravearbejde, der nu skal igang for, at HF & VUC FYNs nye bygning kan tages i brug i 2014.


Også entreprenøren Pihl & Søn takkede for det gode samarbejde omkring byggeprocessen og forsikrede, at selskabet også står klar, hvis HF & VUC FYN senere måtte få behov for en udvidelse
Musikalske kursister fra Flow sørgede - på smukkeste vis - for den musikalske underholdning ved markeringen af de første spadestik på HF & VUC FYNs nye bygning på Kottesgade 6.

 


mandag den 1. oktober 2012

Sejleren gik i land på SDU

- En IKV gjorde vejen lettere for Frank Lamberg Nielsen

Mit drive var væk. Jeg gad ikke mere. Og hvis jeg skulle være tålelig for mine omgivelser, skulle jeg i gang med noget nyt.
Frank er matematisk student fra 1980, tidligere reserveofficer i forsvaret og påbegyndte en naturvidenskabelig basisuddannelse på Roskilde Universitetscenter, før han valgte at tage ud at sejle og uddanne sig til skibsfører på Københavns Navigationsskole i 1987.
- Og siden har jeg sejlet alle mulige former for fartøjer – sejlskibe med ”vanskelige forældres børn”, containerskibe og færger, fortæller Frank Lamberg Nielsen.

Brug for at komme i skole

Jeg havde brug for at komme tilbage og lære nyt - men jeg havde ikke
lyst til at bruge fem uger på engelsk, som jeg i forvejen kunne - ikke mindst
 efter mange år på verdenshavene, fortæller Frank Lamberg Nielsen
I 2006 gik han hen og blev træner på Maersk Training Svendborg og skiftede i 2009 til Maersk Supply, som blandt andet opererer i Nordsøen.
Men jeg var bare fuldstændig tappet og havde et brændende ønske om at komme i skole igen.
Optaget på SDU – på betingelse af …
Tanken om at vende tilbage til universitetsverdenen tog form.
- Jeg undersøgte psykologistudiet, men troede ikke rigtigt på, at jeg havde mulighed for at komme ind.
Men Frank søgte alligevel psykologi som førsteprioritet – og kom ind – på betingelse af, at han opgraderede engelsk til et B-niveau.
Nu havde han udsigt til at bruge 5 uger
 på et GSK-kursus for at opkvalificere sit engelske til et B – niveau.
Det passede ham ikke efter at have undervist på engelsk i flere år på Maersk Training Svendborg.

Se dog, hvad jeg kan!

-  Hvorfor kan jeg ikke bare gå op til en prøve og bevise mine kundskaber, tænkte han.
Og så var det, jeg blev henvist til HF & VUC FYN i Odense, hvor man var begyndt at foretage individuelle kompetence-vurderinger, fortæller Frank Lamberg Nielsen.
Han gik op til afprøvningerne, bestod og sparede således 5 ugers intensiv engelskundervisning.
I dag er Frank færdig med sit 2. år på psykologistudiet.
Tilbuddet om en IKV var ret ny på det tidspunkt.
- Men jeg var bare heldig at møde en vejleder, som kendte til det, fortæller den tidligere sejler.
 
En kompetencevurdering på HF & VUC FYN er gratis. Den gives på både avu-niveau (almen voksen- uddannelse) og på hf-niveau.