mandag den 24. juni 2013

Ordblinde scorer

- Mange er slet ikke vant til at snakke engelsk, fordi de blev pillet ud af engelsktimerne i folkeskolen for at modtage ordblindeundervisning i dansk.
Men 28 fantastiske individer på ordblinde hf i Odense tog undervisningen virkelig seriøst. De VILLE bare lære engelsk og har netop afsluttet engelsk D med fire 12-taller, fire 10-taller, fire 7-taller, to 4-taller og to 2-taller.
- Det er en kæmpe tilfredsstillelse at se, hvordan de har kæmpet – og nået deres mål, siger engelsklærer Lene Ditzel.
Ingen nedladende kommentarer, godt kammeratskab og dygtige lærere. Det er en god cocktail
 på ordblinde hf, vurderer Anne Kirk og Tascha Pedersen

Måtte finde lettere tekster

Som en del af ordblinde hf bliver kursisterne undervist i engelsk på E og D niveau for efterfølgende at gå videre på et 0-B hf-niveau.
Klassen lå fagligt meget spredt, og Lene indså hurtigt, at hun ikke kunne undervise klassen – som klasse – og måtte finde et supplerende materiale på et lavere niveau, end hun tidligere havde brugt.
- Derfor blev jeg også meget rørt her til sidst, da jeg kunne se, hvor langt kursisterne faktisk var nået – ved hjælp af hårdt slid og engagement. Alle var virkelig godt forberedt til eksamen.

Personlige samtaler

Lene og hendes kollega Lise Enggaard har haft nogle temmelig ”nærgående” samtaler fra starten for at forstå kursisternes faglige og sociale baggrund. Der kom mange ting på bordet. På den måde lærte vi hurtigt hinanden at kende, og vi har sørget for en tæt opfølgning i et tæt samarbejde med vejleder Tine Hvelplund, og ordblindelærerne der stod for SPS-instruktionen. fortæller Lene Ditzel.

Var jeg nu også for hård?
Det er en fornøjelse at se, hvor hårdt kursisterne kæmper - og
at se det blive belønntet til eksamen, siger engelsklærer, Lene Ditzel 

Der har været grædt undervejs.
- Og jeg har ind imellem overvejet, om jeg var for hård.  Derfor ER jeg MEGET glad nu, hvor det er gået så godt, siger Lene Ditzel.
Lene Ditzel underviste i det meste af året sammen med Lise Enggaard i en tolærerordning. Det at der har været mere tid til hver kursist i det daglige arbejde på klassen. Det har også været en vigtig parameter for, at kursisterne har klaret sig så godt, vurderer engelsklæreren.

Anne Kirk: 

Jeg havde svært ved at læse og skrive i folkeskolen. Derfor var det også svært for mig at lære engelsk, og jeg bestod ikke 10. klasses prøven.
Nu er jeg bestået med et 7 og et 10 tal på første år af ordblinde hf – og jeg er stolt.
Vi har haft kompetente lærere, som ved, hvordan man underviser ordblinde. Vi har haft gode hjælpemidler. Jeg har arbejdet hårdt, og vi har en god klasse med et godt kammeratskab.
I starten var jeg meget ked af at blive sat i bås – i en ordblindeklasse. Men det har været det helt rigtige. Her oplever jeg aldrig dårlige kommentarer. Og jeg er i gang med at få gjort op med mange af de dårlige oplevelser, jeg har haft gennem min skoletid.


Tascha Pedersen:

Her i hf ordblindeklassen føler jeg mig tryg. Her får jeg aldrig nedladende kommentarer. Og jeg oplever altid en stor hjælpsomhed i klassen. Det er fantastisk og medvirkende til, at jeg klarer mig godt. I engelsk fik jeg 10 og 12.
Jeg var egentlig begyndt på en uddannelse til maler, men kunne ikke klare det i mine hænder og meldte mig til en ordblindetest for at afdække mine muligheder i forhold til fortsat skolegang. Det var første gang, jeg fandt ud af, at jeg er ordblind.
Ved en fejl kom jeg efterfølgende i en almindelig hf-klasse og var ved at bryde sammen. Men jeg blev flyttet over og har det rigtig godt her i klassen. Vi strækker undervisningen over tre år, og underviserne forstår at tilrettelægge undervisningen mere individuelt, og det er afgørende for mig, siger hun.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar