torsdag den 13. marts 2014

Fri for nogle af lektierne
– lyst til skolen


Lektiefri undervisning kan være et godt værktøj til at løfte svage kursister. Og lektiefri undervisning mindsker stress-niveauet hos meget travle kursister.
Det vurderer Per Ivar Fure (PIF) og Maria Gyldendal Lund, som begge har kørt lektiefri undervisning på HF & VUC FYN i Odense.
De ser dog ikke lektiefri undervisning som en universal løsning, men mener at arbejdsformen kan være med til at udvikle skolen.
Kursisterne bliver trygge ved nye fag og arbejdsformer med ganske korte tekster, som vi læser og analyserer i timerne.
- Ikke mindst kursister fra uddannelsesfremmede hjem har stor gavn af arbejdsformen, vurderer Per Ivar Fure.
- Ja, ved at fjerne forventningen om, at kursisterne har læst, fjerner vi en masse barrierer i undervisningen. Og det er positivt, supplerer Maria.

Når "lektierne" er fokuserede - så er kursisterne det også

Måske bedst på lavere niveauer

De vurderer dog begge, at lektiefri undervisning fungerer bedst på lavere niveauer og i små C-fag som religion og filosofi.
- Taler vi dansk eller historie på højeste niveau, skal kursisterne kende flere tekster og bliver nødt til at læse hjemme, mener de to hf-lærere.
- De ser derfor en fremtid for sig, hvor nogle fag arbejder med lektiefri undervisning, mens andre ikke gør. Eller vi kan lade arbejdsformen gå på skift mellem fagene i de enkelte klasser, foreslår Maria Gyldendal Lund.

Anderledes forberedelse

Lektiefri undervisning kræver mere forberedelse for læreren, som skal sikre, at teksterne klart viser fagenes kerne. Og samtidig skal de skæres helt ind til benet, så de kan læses i timerne, ligesom læreren skal have ekstra materiale klar til de kursister, som bliver hurtigt færdige.


- Men det er med til at skabe en god klasserumskultur, når vi som lærere kan diskutere med hele klassen og ikke kun med den ene, der har læst. Det siger Per Ivar Fure, som flere år i træk har præsteret svagt højere karakterer i lektiefri klasser end i tilsvarende ikke lektiefri klasser.
- I lektiefri klasser oplever vi ofte et godt fællesskab, fordi kursisterne arbejder tæt sammen, siger Per Ivar Fure.
Her kan du læse en tidligere artikel om lektiefri undervisning på HF & VUC FYN.

Skaber flow

Maria Gyldendal Lund har tidligere deltaget i et projekt, hvor formålet var at skabe flow (velvære og engagement) hos den enkelte kursist. Her indgik lektiefri undervisning – med held.
Hun ser også et stort potentiale for arbejdsformen i forhold til kursister, som i fremtiden kommer på VUC med et uddannelsespålæg.
En simpel analysemodel på korte, overkommelige tekster er en god måde at indarbejde nye arbejdsformer og tankegange, siger hun.
Senere er der så åbnet for at lægge faglig tyngde på.

”Flow” i psykologisk forstand er det tidspunkt, hvor du for alvor er opslugt af det, du beskæftiger dig med – når tiden forsvinder, når du føler dig fyldt med positiv energi, og koncentrationen er optimal.
Her kan du se det ”flowbarometer”, som Maria har været med til at udarbejde under Projekt Dynamo finansieret af Region Syddanmark.

Og her kan du læse en tidligere artikel om emnet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar