tirsdag den 22. april 2014

Mogens N Pedersen takker af som formand for HF & VUC FYN-

VUC – åben mod verden og nye opgaver


HF & VUC FYN har hele tiden måttet tilpasse sig behovet for uddannelse i det omgivne samfund.
Og det er noget, der skaber dynamik i organisationen, siger den nu tidligere formand for HF & VUC FYN,
 Mogens N. Pedersen, 


Formanden for HF & VUC FYN, professor emeritus Mogens N. Pedersen, træder af for at give plads til nye kræfter.
Men inden sit sidste bestyrelsesmøde er den afgående formand lige en tur omkring HF & VUC FYNs nye domicil i Kottesgade, 5000 Odense C.
Udsynet over det fynske, der møder ham derfra, betragter han på mange måder som karakteristisk for den skole, han nu forlader.
- HF & VUC FYN er jo ikke blot en gymnasieskole, som de fleste af dem, Fyns Amt overgav til at være selvejende institutioner i 2007.
- Vi er et voksenuddannelsescenter med et langt bredere sigte, understreger Mogens N Pedersen.

Vigtig spiller i forhold til arbejdsmarkedet

Skolens bredde blev for alvor understreget i forbindelse med de sidste års økonomiske krise, hvor HF & VUC FYN gik ind i store uddannelsesmæssige opgaver som at gøre fyrede medarbejdere fra store fynske industrivirksomheder klar til nye uddannelser og et helt nyt og anderledes arbejdsliv.
HF & VUC FYNs bredde vil også komme i spil i forbindelse med den kommende reform af erhvervsskolerne, forudser Mogens Pedersen.

En inspirerende verden

Da Mogens Pedersen i sin tid blev spurgt af Fyns Amt, om han ville være formand for den nye selvejende institution, VUC FYN, ville han egentlig hellere have været formand for Odense Katedralskole, hvor han selv er student fra, eller for Mulernes Legatskole, hvor hans børn gik.
- Men siden har jeg virkelig lært at holde af VUC’s mangfoldighed. Det giver så mange andre perspektiver på skoledrift end et almindeligt gymnasium med sin langt snævrere målgruppe, erkender han.
Et VUC er nødt til at være åben over for det omgivende samfund og hele tiden fornemme, hvad der er behov for af uddannelse i befolkningen på ethvert givent tidspunkt.
- Det er en detalje, jeg har fundet meget inspirerende, siger Mogens Pedersen.

Bygninger og strategi

Den helt store byggesag i HF & VUC FYNs liv som selvejende institution har været byggeriet af nyt domicil og Odense-afdeling. Bygningen tages i brug til august.

I det almindelige bestyrelsesarbejde har to ting fyldt meget siden etableringen af HF & VUC FYN som selvejende institution: Skolens bygninger og skolens strategi.
- Noget af det første, jeg hørte Lisbeth sige, var: ”Vi har en byggesag.” Og så så hun vældig dyster ud i ansigtet, fortæller den afgående formand.
Byggesagen var stødt på grund i forbindelse med  strukturreformen.
- Og da byggeriet i Kottesagde endelig så ud til at glide, gik Phil og Søn konkurs. Derfor er det også en særlig fornøjelse at stå her i de næsten færdige lokaler, siger Mogens Pedersen.
- Og jeg har da fået at vide, at jeg bliver inviteret til indvielsen, siger en smilende – snart tidligere formand for HF & VUC FYN.

Ærøsk udfordring

Ud over den helt store byggesag i Odense, har bygninger i resten af organisationen også fyldt en del. Og jeg mener vi er nået til et punkt, hvor vi har fundet både nogle velfungerende bygninger og gode placeringer, hvor vi formår at gøre en uddannelsesmæssig forskel for de lokalsamfund, vi er placeret i, siger Mogens Pedersen, vel vidende, at der fortsat er en udfordring på Ærø, hvor skolen nu for alvor er begyndt at tilbyde et reelt alment gymnasialt tilbud til øens unge såvel som voksne.

IT og gennemførelse

Strategisk har bestyrelsen for HF & VUC FYN også haft fokus på blandt andet en forbedret gennemførelse og anvendelse af it i undervisningen.
Og det betyder, at HF & VUC FYN er nået langt i forhold til efteruddannelse af lærerne på it-området og i forhold til en faktisk anvendelse af it i den daglige undervisning.
- Det mener jeg er afgørende vigtigt i en fremtid, hvor vi må forvente en øget konkurrence mellem de gymnasiale tilbud som følge af minde ungdomsårgange, siger Mogens Pedersen.

Fjern fleksibilitet

Tilsvarende er IT-kundskaberne jo helt afgørende i forhold til hele den opbygning af det fynske fjernundervisningstilbud i samarbejde med VUC Syd. Og fjernundervisningen er noget af det, jeg fortsat forestiller mig udvikle sig stærkt i de kommende år på grund af den virkelig store fleksibilitet, der ligger i tilbuddet.


Mogens N Pedersen ser fjernundervisningen som noget, der kommer til at udvikle sig markant i fremtiden. Tilsvarende ser han store muligheder for HF & VUC FYN i forbindelse med den kommende reform af erhvervsuddannelserne.

Fokus på erhvervsuddannelser

Fjernundervisningen og hf pakker er områder, som har udviklet sig markant den periode, Mogens Pedersen har siddet som formand.
Men i fremtiden forudser den afgørende formand, at der igen vil komme langt mere fokus på erhvervsområdet som ved etableringen af VUC’erne i slutningen af 1950’erne, hvor det handlede om at rekruttere og uddanne mellemteknikere til den ekspanderende industri.

VUC har noget at byde på

Vi står i en periode, hvor vi har brug for, at flere ufaglærte bliver faglærte, og at flere unge tager en håndværksmæssig uddannelse.
- Og her har vi uden tvivl meget at byde ind med i form af FVU, AVU, OBU – og måske hf enkeltfag. Der mener jeg, vi kan spille en vigtig rolle i omlægningen af erhvervsuddannelsessystemet, siger Mogens Pedersen
Erhvervsuddannelsesreformen kommer den afgående formand ganske vist til at følge fra sidelinjen – men ikke helt uden interesse.
- For efter at være trådt ind i voksenuddannelsesverdenen i 2007 – temmelig blank – har jeg fundet ud af, hvor spændende og vigtig en sektor, der er tale om, siger Mogens Pedersen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar