fredag den 4. juli 2014

Flere på vej i uddannelse

Det høje hf-niveau ser ud til at fortsætte samtidig med, at HF & VUC FYN får markant flere avu-kursister på 9.-10. klasses niveau det kommende kursusår.


Cirka 540 fik i år en fuld hf på HF & VUC FYN. Der har været tale om en markant stigning på hf-niveauet gennem de seneste 5 år.

Hf’erne fordeler sig på 265, som har gået på et to-årigt forløb og 273 som har stykket en fuld hf-eksamen sammen ved hjælp af enkeltfag.

De foreløbige tal for næste skoleår tyder på, at antallet af hf-kursister forbliver på det høje niveau.

På 9-10 klasseniveauet ser der derimod ud til at ske en markant stigning i antal avu-kursister det kommende skoleår.

Stigningen skal ses i sammenhæng med den beskæftigelsesreform, som blev vedtaget i foråret 2014, hvor kontanthjælpen blev afskaffet til alle under 30 år og erstattet af uddannelseshjælp.

HF & VUC FYN deltager i øjeblikket i et udviklingsprojekt, som blandt andet skal gøre borgere i denne målgruppe klar til at tage en erhvervsuddannelse ved at styrke dem i fagene dansk, matematik og engelsk.
HF & VUC FYN ønsker tillykke til årgang 2014!
Ingen kommentarer:

Send en kommentar