tirsdag den 12. august 2014

odense marcipan

Jeg er ikke ordblind
men bare ikke vant til at læse

Odense Marcipan tilbyder alle medarbejdere dansk-test og kursus på HF & VUC FYN

Af journalist Hans Havgaard Hansen 

 
Sommervarmen får dig måske ikke til at tænke på nougat, marcipan og snitter.
Men på Odense Marcipan er Torben Hansen og hans kollegaer allerede godt i gang med - ikke blot at producere chokoladesovs til sommerens vaniljeis - men også at gøre klar til efterårets højsæson. Så nu er der ikke længere tid til skolegang.

Bedre til at læse og skrive

Hele foråret gik Torben, Ulla, Henrik, Jolanta og mange af deres kollegaer ellers til dansk en dag om ugen på HF & VUC FYN – i arbejdstiden.
Vi blev testet for, om vi var ordblinde, fortæller Torben Hansen, som beskriver sig selv som dårlig til at læse og skrive. 
- Men jeg var ikke ordblind. Jeg har bare aldrig læst og skrevet særlig meget. Så derfor er jeg heller ikke særlig god til det. Men det fik jeg gjort noget ved på det dansk-kursus, vi fik betalt gennem virksomheden, fortæller Torben. 
Han var en af dem, der sad klar, når klokken ringede ind.
- Og jeg er nået til et punkt, hvor jeg tager de skriveopgaver, der kommer i løbet af en arbejdsdag i stedet for at forsøge at skubbe dem videre til en anden, fortæller han.


Som at starte forfra i skolen

På forhånd frygtede Torben, at han ikke at kunne sidde stille en hel skoledag. Men han blev grebet af lære.
- De var lidt som at starte helt forfra i skolen, siger Torben med et stort smil.
Og kurset har givet Torben mod på også at deltage i et kursus, som giver ham adgang til elskabet for at foretage justeringer efter behov. 

Dansk er stadig vanskeligt

Torbens kollega, Jolanta Minor, forlod Polen for 26 år siden, og hun så danskkurset som en oplagt mulighed for at få pudset sit danske af.
- Ja, og jeg føler mig oprigtigt en hel del klogere og dygtigere nu, siger hun.

Færre fejl

Problemet med Jolantas oprindelige danskkurser var, at hun kom på lær dansk kurser sammen med andre udlændinge, hvoraf mange snakkede deres modersmål i pauserne og var dårlige til at udtale dansk. 
På den måde var udbyttet ikke optimalt, og Jolanta synes stadig, dansk er vanskeligt at udtale.
- Derfor har jeg været utrolig glad for danskkurset. Det har hjulpet mig helt generelt, og her på arbejde laver jeg færre fejl nu, når jeg skriver ordrer ned etc. Og det er altså rart, for det er ikke sjovt at lave fejl, som hun siger.

Fantastisk at lære nyt i arbejdstiden

Som sine kollegaer synes Ulla Petersen, det er fantastisk, at der bliver sat ressourcer af til at man kan dygtiggøre sig – i arbejdstiden.
- For det giver virkelig meget personligt – også i form af større selvtillid.
Nu tror jeg på, at jeg kan skrive uden for mange fejl. Og så er der jo ingen grund til at få andre til det, siger hun.

Tilbud til ordblinde

Henrik La Cour er ordblind, hvad han godt vidste i forvejen. 
Men i ordblindeundervisningen på HF & VUC FYN lærte han eksempelvis at bruge Dictus på sin mobiltelefon. 
Det betyder, at han nu kan indtale sms’er – og få sms’er fra andre læst op.
- Det er en stor hjælp i hverdagen, siger Henrik La Cour, som mener det er vigtigt at være åben om sit handicap og bruge de hjælpemidler, der findes.

Fordel for både medarbejder og virksomhed

Odense Marcipan har valgt at lade alle medarbejdere blive testet for deres danskkundskaber. Og alle, som er berettiget til FVU dansk (Forberedende Voksen Undervisning) eller dansk for ordblinde,  er blevet det tilbudt.
Danskkurset bliver delvist finansieret af kompetencefonden, som virksomheden indbetaler til.
http://www.kompetenceudvikling.dk/content/kompetencefonden. 
Odense Marcipan ser det først og fremmest som en godt tilbud til sine medarbejdere men håber samtidig på, at skolegangen kan motivere medarbejdere til også at deltage i relevant efteruddannelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar