tirsdag den 23. september 2014

romere indtager Nyborg

Romere indtager Nyborg – på cykel

Af journalist Hans Havgaard Hansen

2000 år tilbage i tiden ekspanderede Romerriget ud over det meste af Europa. Og danskerne samlede sig i mindre kongedømmer for at modstå truslen fra syd.


I disse uger gennemfører en gruppe nutidige romerske gymnasieelever – i al venskabelighed – et studiebesøg i Nyborg for netop at kigge på de samfund, som efterfølgende opstod i Danmark både i vikingetid og middelalder.

HF & VUC FYN er vært

HF & VUC FYN står som vært, og romerne er blandt andet med i hf-kursisternes engelsktimer – når ikke lige de er på Nyborg Slot, i Lejre, på Vikingeskibsmuseet i Roskilde eller ved Ladbyskibet for at lave udgravninger.

Som en gave fra himlen

- For vores vedkommende er deres besøg en gave, siger hf-lærer Frank Nørregaard, som netop har startet et hold i kulturforståelse.
Selv om vi alle er europæere, er vi faktisk ret forskellige. Og det finder vores kursister ud af, når de interviewer italienerne om deres oplevelse af Danmark og vores skole, fortæller Frank.

I riddersalen på Nyborg Slot hørte Leonardo Guidoni og Benedetta Simeoni afdelingsleder  Janus Møller Jensen – fortælle om Nyborg Slots praktisk anvendelse af den historisk viden om Nyborg som middelalder-hovedstad i forhold til at give byen og området identitet og branding-værdi. 
Leonardo Guidoni er 18 år og går på et landbrugsgymnasium i Rom. Benedetta Simeoni er  ligeledes 18 år men går på et alment gymnasium i den italienske hovedstad.

Vikinger og riddere

De unge fra Italien er udvalgt blandt tekniske og almene gymnasier i Rom og har arkæologi og historie som fokus.
Derfor har hf-lærer Frank Nørregaard valgt at køre et kursus for italienerne om vikingerne.
Men italienerne har oplevet HF & VUC FYNs grønne hf, som åbner gymnasievejen for unge, som måske har brug for at få mere krudt brændt af, end en almindelig ungdomsuddannelse giver mulighed for.
Det var noget, de to italienske gymnasielærere, Rossella Lozzi  og Laura Falaschi fandt interessant – men også ganske fjernt fra italiensk skoletradition.

Betalt af Leonardo

Efter HF & VUC FYNs 3 ugers værtsskab for de romerske gymnasieelever får VUC mulighed for at sende 4 lærere til Rom og stifte bekendtskab med det italienske uddannelsessystem.
Udvekslingen mellem Rom og Nyborg er finansieret af EU’s Leonardo projekt SOURCE, som står for Searching our unlimited roots, construct Europe.


fredag den 19. september 2014

Sonny fra Svendborg

Her betragter lærerne os som mennesker

Det er nok grunden til, at jeg er fortsat går her - og forhåbentlig snart får en hf-eksamen, siger 23-årige Sonny Fink 


Af journalist Hans Havgaard Hansen

Sonny dykker ned i dåsen til 119,95 kr., fisker en passende mængde tobaksblanding op og pakker det sirligt på det hvide stykke tobakspapir.
Et godt ritual til lige at få styr på tankerne.
- Tidligere kørte jeg med 110 km/t – lige ind i muren. Det betyder også, at jeg har gået på flere forskellige skoler og til sidste måtte trække stikket for at komme ned i gear og arbejde med mig selv, fortæller den 23-årige hf-kursist.
Fagligt har Sonny altid været godt med – ikke mindst på det naturfaglige område.
Alligevel valgte han at starte langsomt ud med et studieforberedende forløb med avu-fag på HF & VUC FYN i Svendborg – og så i gang med de hf-fag, som gerne skulle give ham en fuld hf og adgang til et naturvidenskabeligt studium på SDU i Odense. 

Miljøet betyder meget for, at jeg har fungeret godt på HF & VUC FYN i Svendborg, siger Sonny Fink.

Menneske til menneske

Her på VUC føler jeg mig virkelig mødt som det menneske, jeg er – ikke bare som endnu et nummer i rækken.
Den følelse af at være set - og at være ok – giver en tro på, at det hele nok skal gå. Så det har jeg virkelig sat stor pris på, fortæller Sonny, og trækker cigaretten igennem rullemaskinen.

Næsten som en ven

Sonny Fink husker særligt én lærer, Pavia Haaber. 
- Han var altid til at snakke med. Det føltes faktisk som at snakke med en ven. Og samtidig havde han en erfaring og en viden, så han kunne hjælpe mig i forhold til studievalg, fortæller den 23-pårige kursist, som nu læser hf.

Studerende for en dag

Pavia havde et familiemedlem, som arbejder med at undersøge gasser og andre materialer med lys.
- Og det fascinerede mig, fortæller Sonny.
Pavia fortalte også om et åbent hus arrangement på SDU, som Sonny ”bed på”.
- Og under åbent hus arrangement jeg ud af, at man kan være studerende for en dag på SDU. Så det har jeg også været. Det var fedt – og lidt af en udfordring, fortæller han.

Det er fedt, når lærerne er med til at åbne døre for os!

Ser muligheder

At Sonny begyndte at få nogle gode snakke med sin dansklærer, Pavia Haaber, var afgørende for, at Sony overhovedet fortsatte på HF & VUC FYN.
- Han var god at snakke med, og så havde han den der fantastiske evne til at se muligheder frem for begrænsninger. Det har jeg virkelig nydt godt af, fortæller Sonny
Det at blive set, som den du er, gør en kæmpe forskel. Det skaber velvære og lyst til at lære, fordi det giver en god og en tryg stemning på skolen, vurderer Sonny Fink.
Jeg har lært at se muligheder frem for begrænsninger. Og det er ikke så tosset endda.


fredag den 12. september 2014

Hf-søfart giver nye muligheder

Hf-søfart kommer til at indeholde både en shipping-uddannelse og en uddannelse som offshore fartøjssfører - og i Marstal udvides fra to til tre spor

Hf-søfart retter sig direkte mod jobs inden for dansk søfart, shipping og offshore-branche. Men samtidig giver uddannelsen adgang til samme uddannelser som en helt almindelig hf.


Af journalist Hans Havgaard Hansen


HF & VUC FYN Ærø har optaget tre hf-søfartsklasse mod tidligere to.
Og som noget nyt kan eleverne tage en hel shippinguddannelse på hf-søfart, tage en uddannelse som skibsfører til offshore branchen eller blot blive klogere ved at tage ekstra højniveau hf-fag.

Specialiseringer betyder, at folk med en hf-søfart fremover kommer til at gå direkte ud i shipping- eller offshore-branchen, videre på navigationsskole, ansættelse i aspirantstilling eller blot bruge hf’en på helt traditionel vis.
- Det stiller hf-søfart endnu stærkere end tidligere, vurderer afdelingsleder på HF & VUC FYN Ærø, Brian Alarik Johansen.

Offshore, shipping

På Offshore-linjen er den maritime del udvidet, og shipping-specialiseringen indeholder blandt andet erhvervsøkonomi.
- Det betyder, at folk med en hf-søfart shipping allerede har de kompetencer, som shippingelever tidligere fik under tre måneders skoleforløb, efter de var ansat i shippingvirksomheden, forklarer afdelingslederen.
- Vi giver med andre ord et kraftigt kompetenceløft og gør vores elever klar til både studier og dele af arbejdsmarkedet, pointerer Brian Alarik Johansen.
Uanset linje giver hf-søfart fortsat mulighed for et halvt års merit i uddannelser til maskinmester, skibsfører og skibsofficer.


denne video kan du møde elever på hf-søfart og få en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå på hf-søfart.En hf-søfarter lærer naturligvis også både at gøre rent og banke rust.

Ja, en del af undervisningen foregår udendørsEn uge hvert efterår på skoleskibet Fylla - ikke dårligt!

De mange oplevelser og praktiske undervisning giver et godt kammeratskab.