tirsdag den 23. september 2014

romere indtager Nyborg

Romere indtager Nyborg – på cykel

Af journalist Hans Havgaard Hansen

2000 år tilbage i tiden ekspanderede Romerriget ud over det meste af Europa. Og danskerne samlede sig i mindre kongedømmer for at modstå truslen fra syd.


I disse uger gennemfører en gruppe nutidige romerske gymnasieelever – i al venskabelighed – et studiebesøg i Nyborg for netop at kigge på de samfund, som efterfølgende opstod i Danmark både i vikingetid og middelalder.

HF & VUC FYN er vært

HF & VUC FYN står som vært, og romerne er blandt andet med i hf-kursisternes engelsktimer – når ikke lige de er på Nyborg Slot, i Lejre, på Vikingeskibsmuseet i Roskilde eller ved Ladbyskibet for at lave udgravninger.

Som en gave fra himlen

- For vores vedkommende er deres besøg en gave, siger hf-lærer Frank Nørregaard, som netop har startet et hold i kulturforståelse.
Selv om vi alle er europæere, er vi faktisk ret forskellige. Og det finder vores kursister ud af, når de interviewer italienerne om deres oplevelse af Danmark og vores skole, fortæller Frank.

I riddersalen på Nyborg Slot hørte Leonardo Guidoni og Benedetta Simeoni afdelingsleder  Janus Møller Jensen – fortælle om Nyborg Slots praktisk anvendelse af den historisk viden om Nyborg som middelalder-hovedstad i forhold til at give byen og området identitet og branding-værdi. 
Leonardo Guidoni er 18 år og går på et landbrugsgymnasium i Rom. Benedetta Simeoni er  ligeledes 18 år men går på et alment gymnasium i den italienske hovedstad.

Vikinger og riddere

De unge fra Italien er udvalgt blandt tekniske og almene gymnasier i Rom og har arkæologi og historie som fokus.
Derfor har hf-lærer Frank Nørregaard valgt at køre et kursus for italienerne om vikingerne.
Men italienerne har oplevet HF & VUC FYNs grønne hf, som åbner gymnasievejen for unge, som måske har brug for at få mere krudt brændt af, end en almindelig ungdomsuddannelse giver mulighed for.
Det var noget, de to italienske gymnasielærere, Rossella Lozzi  og Laura Falaschi fandt interessant – men også ganske fjernt fra italiensk skoletradition.

Betalt af Leonardo

Efter HF & VUC FYNs 3 ugers værtsskab for de romerske gymnasieelever får VUC mulighed for at sende 4 lærere til Rom og stifte bekendtskab med det italienske uddannelsessystem.
Udvekslingen mellem Rom og Nyborg er finansieret af EU’s Leonardo projekt SOURCE, som står for Searching our unlimited roots, construct Europe.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar