onsdag den 1. oktober 2014

At gå i skole - skal læres

Projekt Professionelle relationer rykker:

At gå i skole – skal læres


Af journalist Hans Havgaard Hansen

Mål skolegården op til en Four Square bane!
Beregn hvor meget maling, der skal bruges!
Beregn hvad det kommer til at koste etc.!

Sådan har avu-underviserne i Glamsbjerg tilrettelagt en del af undervisningen for de kursister, som de vurderer, er i risiko for at droppe ud.
Det sker som en del af projekt ”Professionelle relationer rykker”.
I engelsk har kursisterne tilsvarende oversat ”Four Square” til dansk – for derefter at spille det.
- Ja, og vi arbejder intenst med brugen af it-hjælpemidler til de kursister, som er ordblinde.
Det er også helt afgørende, fortæller avu-lærer Mette Skyggelund og socialpædagog Lita Jølving som tilsammen er Glamsbjergs tovholdere i det regionale projekt.

Hvis man ikke er vant til at gå i skole, er det faktisk noget, der skal læres (Arkivfoto)

Indstilling gør en forskel

Som en del af indsatsen arbejder lærer og socialpædagog med kursisternes indstilling til det at gå i skole.
At en kursist måtte have ADHD betyder ikke, at hele undervisningen skal laves om for at tilgodese lige netop den kursist.
Lærerne forsøger i stedet at få kursisten til at overveje, hvordan han eller hun selv kan takle sit særlige problem. Det mener de er mere konstruktivt, da kursisten kommer til at leve med sin problemstilling – også fremadrettet.
- Vi ser ofte sårbare kursister forvente, at omverdenen skal tilpasse sig deres personlige problemstillinger. Og det kan være fristende at ligge under for den forventning, forklarer Lita Jølving og Mette Skyggelund.

Sygemelding – en undtagelse

Nogle kursister har depressioner, hvad der er en voldsom udfordring for de pågældende. Og de skal have den nødvendige hjælp og støtte.
Omvendt kan man ikke bare komme en mandag morgen og sige, at ”Jeg er deprimeret” som en slags undskyldning for at tilpasse sig skolens og fællesskabets krav.
Og når kursister beder om fri til en lægeaftale midt i et projekt, bliver det fulgt op med en snak om, hvornår man typisk forsøger at lægge en lægeaftale. Og det er efter normal skoletid.
- Tilsvarende snakker vi også om, at man ikke kan være syg en gang om ugen med mindre man har en alvorlig sygdom, der på det nærmeste kræver indlæggelse, siger Mette og Lita.

Jeg er ikke alene

Der er tale om en grundlæggende indstilling til skolen, der skal arbejdes med.
- Og en af metoderne, vi har brugt, er gruppevejledning til dem, som vi skønner, er ved at droppe ud, fortæller de to tovholdere på det regionale projekt.
I gruppevejledningen hører kursisterne hinanden formulere problemer og løsningsforslag. På den måde kan de lære af hinandens problematikker, reflektere over deres egen situation og overveje strategier for forandring.

Farve i ansigtet

Mette Skyggelund og Lita Jølving har set kursister i projektet, som pludselig er vendt fra at være tillukkede og mutte – som pludselig har fået farve i ansigtet, ser os i øjnene og begynder at score høje karakter.
- Ja, og andre finder bare ud af, at det faktisk giver pote at komme til timerne, fortæller de.

Projektet kører videre til midt i 2015 og afsluttes med tre opskrifter på, hvad der kan gøres for at mindske frafald af de mest sårbare kursister.

Her kan du læse mere om Syddansk Uddannelsesaftale og projekt Professionelle relationer rykker.

:
I projekt ”Professionelle relationer rykker” arbejdes der meget med at blive vant til at bruge computer.  Flere har holdt sig på behørig afstand af den slags – ikke mindst ordblinde. Men når de først lærer computeren – og CD Ord at kende – bliver både dansk og engelsk meget lettere at have med at gøre.

I projektet lærer sårbare kursister, hvad det vil sige at gå i skole. Og skolen forsøger at nedbryde barrierer for folk, som ikke har gået i skole i lang tid.
Praksisorienteret matematik kan være et eksempel med etablering af en Four Square bane – og oversættelse af spillets regler kan være et andet eksempel på, hvordan skolefag kan gøres meningsfulde.

Fik brug for en eksamen

Af journalist Hans Havgaard Hansen 


I folkeskolen fik Mark Wraae Therkildsen selv lov til at bestemme, om han ville tage en afgangseksamen.
Da han er ordblind og gik i specialklasse, var valget ikke svært at træffe.
- Nej tak, lød det bestemt fra den nu 24-årige Mark.

Arbejdsløs

I dag, hvor han har mistet sit job, er beslutningen blevet et problem.
Og min eneste chance er at gå i skole igen, fortæller Mark Therkildsen.
På HF & VUC FYN i Glamsbjerg søgte han ind på Forberedende Voksenundervisning, FVU, og kom ind i et projekt for kursister, som ikke er skolevante.

Skolen her i Glamsbjerg er den bedste, jeg har gået på. Vi har hele tiden mulighed for at veksle mellem det seriøse og et useriøst udfald. Det fungerer rigtig godt. I starten havde svært ved at komme op om morgen, og det gav meget fravær sidste år. Men det har jeg lavet om på i år.  Jeg har snakket lidt med mig selv om, at det bare ikke kan være rigtigt. Jeg får jo brug for mine skolekundskaber senere – både på erhvervsskolen, og når jeg i fremtiden skal drive eget firma.

Praktisk undervisning

- Det har været godt. Vi lærte det mest basale. Og jeg er blevet rimelig god til ordblindeprogrammet CD Ord.
I matematik, malede Mark og hans medkursister en Four Square bane op.
- Det var også godt. Jeg kan godt lide praktisk undervisning, hvor jeg er engageret i opgaver. Det er langt bedre end at sidde stille, og så kommer jeg ikke til at forstyrre de andre, forklarer Mark, som nu er gået videre på avu, hvad der svarer til niveauet i folkeskolens afgangsklasser.

Herre over eget liv

Inden Mark startede på VUC havde han valget mellem kontanthjælp eller skole.
- Men på kontanthjælp er du virkelig låst fast. Jeg ville meget hellere på SU, forsøge at skabe mig adgang til Syddansk Erhvervsskole og blive herre over mit eget liv, fortæller Mark, hvis plan det er at starte en malerforretning efter endt skolegang.
- Det handler meget om at kunne bestemme over sit eget liv – uden at skulle have en lang boglig uddannelse, forklarer Mark Therkildsen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar