tirsdag den 21. oktober 2014

OrdblindeskoleOrdblindeskole

Giver mulighed for at komme videre i uddannelseAf journalist Hans Havgaard Hansen 

Nederlag på nederlag på nederlag.
Sådan bliver virkeligheden for alt for mange ordblinde, når handicappet ikke opdages i tide. Det oplever vi tydeligt her i Ordblindeskolen, fortæller ordblindelærerne Susanne Alnor og Casper Greve.
Ordblindeskolen på HF & VUC FYN i Glamsbjerg træner derfor langt mere end blot brugen af hjælpemidler.
- I undervisningen inddrager vi problemer derhjemme. Vi inddrager bevægelse og sundhed. Og vi snakker om, hvordan vi udvikler os bedst muligt som mennesker, fortæller lærerne.

Vi har en meget familiære stemning i Ordblindeskolen, så det er et trygt sted at være. Når vores kursister går videre på avu for at tage en 9. eller 10. klasse – eller på hf - kommer de altid lige op og siger hej - og får rettet stile for stavefejl. Det betragter vi som en rigtig dejlig anerkendelse af vores arbejde, fortæller ordblindelærer Susanne Alnor.

Rustes til uddannelse

Ordblindeskolen består af 80 lektioner fordelt over tre uger. Nogen er klar til at gå videre efter de første tre uger. Men andre bliver i Ordblindeskolen helt op imod et år.
- Vi har både kursister, som ikke kan skrive deres eget navn, når de kommer. Og skolen har folk, som forholdsvis hurtigt er klar til at gå videre på en ordblinde hf, forklarer Susanne og Casper.
Undervisningen er derfor meget individuelt tilrettelagt.

Vi forsøger at lave ture ud af huset mindst en gang om måneden og arbejder med de emner op til besøget – eksempelvis krigen i 1864 forud for vores kommende tur til det sønderjyske. Det gør undervisningen mere nærværende. Tilsvarende lægger vi meget motorisk træning ind i undervisningen, fortæller Casper Greve og Susanne Alnor.

Anbefaling 

Når kursisterne forlader Ordblindeskolen får de en anbefaling.
- Det kan for eksempel være med en beskrivelse af, hvordan den pågældende er god til at møde til tiden, deltage aktivt i timerne og kompensere ved hjælp af it hjælpemidler, forklarer Casper Greve.
Anbefalingen kan en ordblind eksempelvis bruge, hvis vedkommende får behov for at søge dispensation fra erhvervsskolernes nye regler om minimumskarakterer i dansk og matematik.Vi tilbyder også at tage med til udslusningssamtaler med sagsbehandlere og UU-vejleder. Og det giver tit nogle meget konstruktive tilgange til, hvilke muligheder kursisten har, fortæller Casper Greve.

En af Ordblindeskolens tidligere kursister er Kristine:

Hun vidste ikke, hun var ordblind


Dejligt! Min sagsbehandler vil have, jeg skal i uddannelse!
Kristine Woller Jensen fra Vissenbjerg har altid gerne villet skolen – selv om hun også altid har haft svært ved skolen.
Og da hun snakkede med sin sagsbehandler på Jobcenteret om sine problemer med skolen, spurgte sagsbehandleren, om hun var ordblind.
- Ordblind?
Det havde Kristine aldrig skænket en tanke. Men hun lod sig teste og fandt hurtigt svaret på, hvorfor skolen havde været så vanskelig for hende.
- Jeg var ordblind – og kom i Ordblindeskolen på HF & VUC FYN i Glamsbjerg og i dag er videre på den ordblinde hf, som også tilbydes i Glamsbjerg.

Som ordblind handler det om - ikke bare at have bogstaver og ord til at hoppe og
 danse - men til at "hoppe og danse i takt", så de giver mening.

Gik helt galt når jeg skulle skrive

I dag ved Kristine, at hun hverken er uintelligent og dum.
- Og det er fedt. For det var faktisk en rigtig øv-fornemmelse at have. Særligt fordi jeg sagtens kunne lytte godt efter i timerne og forstå emnerne, forklarer hun.
Men hver gang, hun skulle skrive en opgave, gik det helt galt.

Halverede antal fejl

- I ordblindeskolen var vi fire i klassen, da jeg da startede. Der var tid til at få tingene forklaret flere gange, når det kneb med læsningen.
Og fornemmelsen af at have et fælles problem, som det bare gjaldt om at takle. Den var fantastisk.
Undervisningen var individuel. Der var et fantastisk arbejdsmiljø. Og fra jeg startede, til jeg sluttede, halverede jeg antallet af fejl i danske stile.

Nu forstår de

Kristines familie var meget overrasket over, at Kristine var ordblind.
- De vidste godt, jeg ikke var dum. Alligevel fik de en ny forståelse for hvorfor, jeg havde det så svært i skolen. Og indrømmet – så kan jeg faktisk godt være lidt sur over, at min ordblindhed ikke blev opdaget før. Men sådan er det.
Det lykkedes hende at komme videre på ordblinde hf sammen med 4 andre.
- Jeg er rigtig god til engelsk, en anden er god til matematik, og vi er rigtig gode til at bruge og støtte hinanden. Så på den måde er jeg ret sikker på, at vi nok skal komme igennem, siger Kristine Woller Jensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar