mandag den 24. november 2014

Kritik af zone-støj i Odense City Campus

Kursister om ny VUC-bygning i Odense  

Arkitekten var for stærk

Tre kursister forudser store investeringer for at få Odense City Campus til at fungere.


Det åbne område i den nye VUC-bygning i Odense gør det muligt at se op og ned gennem de fire etager. Det giver et åbent indtryk af skolen. Men det betyder også, at lyden glider forholdsvis uhindret gennem etagerne.
                                       

”Her kommer det til at larme”. 
Det var det første, jeg tænkte, da jeg trådte ind i denne her flotte bygning. Og det gjorde det, fortæller Mads Jørgensen, som tager dansk på hf-enkeltfag.
Jeg tænkte: ”Det her er et mega fedt sted at komme til at gå i skole”, siger hans medkursist Markus Mørk. 
”Men her viste sig at være en konstant larm, som går hele vejen fra underetagen – og op.
Mange bruger ørepropper. Og selv bruger jeg sådan nogle her”, fortæller Markus Mørk, og hiver et par store ørebøffer op af tasken.
- Og det ikke så godt, når vi skal lave gruppearbejde, supplerer en tredje medkursist, Britta Kirkegaard. 
De tre engagerede kursister er sat stævne for at høre deres vurdering af det nye HF & VUC FYN på Kottesgade i Odense - Odense City Campus.
Og deres dom over bygningen er hård – i hvert fald som skole.
Som kunstmuseum mener de, bygningen ville have være anderledes vellykket.

Forældet


Mads mener, at bygningen – som arbejdssted - er udtryk for en forældet tankegang.
”Erhvervslivet erkendte for mange år siden, at larm fra åbne kontorlandskaber er voldsomt generende. Derfor måtte de efterfølgende etablere glasvægge og støjafskærmning en masse. Og det bliver  HF & VUC FYN også nødt til, hvis bygningen skal komme til at fungere godt som skole”, mener Mads Jørgensen. 

Vi forstyrrer hinanden

Kursisterne oplever lærere, der forsøger at undervise i zonerne på 3. sal, og som tysser på dem, når de sidder og laver gruppearbejde.
Og de bliver selv forstyrret af en konstant trafik gennem zonerne og af larm helt nede fra stueetagen.
”Det er selvfølgelig hyggeligt, når Flow-kursisterne fyrer nogle akkorder af, og klapper af hinanden. Men det dur bare ikke i det daglige, når vi skal arbejde seriøst med skoleting”, siger de tre kursister enstemmigt.
Det er en rigtig god ide med et åbent miljø, hvor man kan sidde og arbejde. Men det skal være som supplement – ikke som erstatning for klasseværelser. Og et sådant miljø skal være top støjdæmpet.
Intentionen i Odense City Campus har uden tvivl været god. Men arkitekten har været for stærk og i for høj grad drejet fokus mod det æstetiske, mener kritikerne af den nye bygning.

Sofaer optaget

For at minimere støjgenerne, forsøger de at komme til at sidde i de lydafskærmende sofa-arrangementer.
Men der ligger tit folk henslængt, mens de hører musik eller spiller spil. Og de føler det lettere anstrengende at skulle tage kampen op med de folk for at få plads til at lave et stykke seriøst skolearbejde.

Dæmp lyden

De tre kursister begynder at snakke om løsningsmodeller.
”Måske kunne vi få nogle effektive støjabsorberende vægge. Selv en lille mur af den slags kan gøre underværker”.
”Simple æggebakker kunne være en anden kreativ løsning”. 
De tre kursister er sikre på, at skolen selv har tænkt tanker om problemstillingen med støj forud for så dyrt et byggeri.
”For mig at se handler det om, at arkitekten har taget magten i det selskab og overtrumfet praktiske argumenter til fordel for det æstetiske”, vurderer Mads Jørgensen.

De støjabsorberende sofaer er dejlige at ligge og høre musik  i. Men oprindelig er de faktisk tænkt som arbejdspladser.

Forvirrende flytterod

En anden problemstilling er det begrænsede antal klasseværelser, som betyder, at kursister på Odense City Campus flytter klasseværelse fra gang til gang – og med jævne mellemrum får undervisning i de åbne zoner, hvor læreren så skal være online sparringspartner under løsning af forskellige opgaver.
”På den måde forsvinder den personlige ping pong. Og når vi ikke taler ansigt til ansigt med læreren, kan vi lige så godt samles i grupper derhjemme eller ude i byen – og være online med læreren derfra”, argumenterer Markus og Britta.

Keep it simple

”Det kunne også lette presset på de få stikkontakter. Og vi kunne undgå irritation over et trådløst net, som ikke fungerer kontinuerligt. For når det gælder antal stikkontakter, trådløst net, elektroniske tavler – og alt det andet elektroniske udstyr – har skolen en hel del mangler.
Det virker som om, man har villet en hel masse men ikke har haft råd til at købe de gode løsninger”, mener de tre kursister. 
De havde hellere set, at der var valgt mere simple løsninger - som så til gengæld virkede.


Svar på kritik fra afdelingsforstander Marianne Karlshøj:

Ny skole – ny måde at organisere undervisning

Virtuelle cafemøder i december giver lærerne mulighed for at diskutere nye måder at organisere undervisningen, så den nye skole i Odense kan bruges optimalt.


                                      
Odense City Campus er en utraditionel skole med en stor åben agora omkranset af klasselokaler.
Angoraen er inddelt i zoner, som hidtil har været inddraget til undervisning. Og den enkelte klasse er rykket fra klasse til klasse og har nogle uger haft undervisning i zonerne.
Kursister og lærere har kritiseret støjen i zonerne. 
Og de har kritiseret, at det er vanskeligt at variere undervisningen i de åbne zoner, hvor det er vanskeligere at skabe samling omkring klassen. 
Afdelingsforstander i Odense, Marianne Karlshøj, erkender, at alt ikke har været optimalt fra dag et. 
- Men det er jo også helt nye og ganske anderledes rammer for at drive skole, påpeger hun.

Ny arkiteketur stiller nye krav til, hvordan undervisning skal foregå. Og den form må vi udvikle,
 siger afdelingsforstander i Odense, Marianne Karlshøj.

Vil optimere

Ledelsen i Odense ønsker dog, at den nye skole kommer til at fungere så godt som muligt. 
Derfor er lærerne inviteret til virtuelle cafemøder i december og januar for at høre deres ideer til, hvordan undervisningen kan organiseres, så klasselokalerne udnyttes bedre.
Hvis klasselokalerne udnyttes bedre, kan zonerne mere bruges til kursisternes selvstændige arbejde – alene, i par eller i grupper.
Og måske har lærerne også ideer til, hvordan støjen kan minimeres.
Marianne Karlshøj forestiller sig selv, at en del af støjen kan fjernes med en mere hensynsfuld adfærd. Det er et arbejdende hus, og det skal der være respekt for. Det handler nok om, at vi lige skal lære at bruge bygningen på den rigtige måde.
Hun mener også, brugerne i højere grad bør bruge de fire trappetårne i hjørnerne af bygningen frem for at bevæge sig op og ned gennem etagerne ad den centrale trappe.
Og vi overvejer at ændre pauserne, så flere har pause på samme tid og derfor støjer samtidig, fortæller afdelingsforstanderen.

Ingen ny støjdæmpning her og nu

Afdelingsforstanderen fastholder, at zonerne er godt støjdæmpede og vil ikke umiddelbart etablere mere støjdæmpning.
Hun mener i stedet, der skal ses på indretningen af de åbne områder og måden, åbne og lukkede rum bliver brugt på.
Marianne Karlshøj mener også, brugerne skal forstå at nyde det æstetiske indtryk – og sætte pris på det. 


- Vi har været meget bevidste om at byde kursister velkommen i en lys midte med højt til loftet, hvor de kan træde ind i et nyt, åbent fællesskabet. Og hvis kursisterne har brug for ekstra ro, har vi 23 møderum, folk kan trække sig tilbage i. 
- Så jeg mener faktisk, der er mulighed for både åbenhed og tilbagetrækning, siger Marianne Karlshøj.

Hf-lærer Ida Klawonn forud for cafemøder om undervisning  i åbne zoner:

Vi må lære at tænke nyt og vise hensyn 

At arbejde i åbne zoner på Odense City Campus imødekommer lærernes og kursisternes individuelle behov i forhold til undervisning og læring. 
Det stiller samtidig krav om hensyntagen og omstilling. 
Og begge dele ser hf-lærer og pædagogisk it-koordinator, Ida Klawonn, som en vigtig kompetence i forhold til et senere studie og arbejdsliv.
Men den anderledes måde at indrette en skole på stiller også krav om nye måder at organisere sig. Og den 15. december og 29. januar inviterer Ida Klawonn og hendes kollegaer, Lars Zimsen og Michael Merrild, til virtuelle cafemøder, hvor det blandt andet skal diskuteres, hvordan man kan organisere sig ud af de støjproblemer, lærere og kursister har klaget over.
- De cafemøder ser hun frem til. Og hun er glad for, at ledelsen vil inddrage lærerne – og senere kursisterne i udviklingen af nye ideer til, hvordan de åbne zoner bruges bedst muligt i dagligdagen.

Det ligner et traditionelt klasseværelse. Men undervisningen her foergår bag nødtørftig afskærmning i en af de åbne zoner  

Anderledes undervisning

Ida Klawonn mærker, at den nye skole-arkitektur også stiller krav til undervisningsformen.
I de åbne zoner ser hun sig selv som konsulent, hvorimod hun ser sig selv som mere traditionel lærer i klasseværelset. 
- Så for mig er arbejdet i zonerne en god anledning til i højere grad at differentiere undervisningen og komme tættere på den enkelte kursist, siger hun.
Når hun ikke har tavlen, er internettet den platform, som holder klassen sammen.
- Men jeg sørger stadig for at have klassen samlet i et begrænset geografisk område, så jeg kan kommunikerer ansigt til ansigt med kursisterne. Det er vigtigt, mener hun.

Godt at komme på tynd is

Klawonn ved godt, at både lærere og kursister kan være forbeholdende over for undervisning i åbne zoner. Hun mener imidlertid, det kan have en værdi at bevæge sig ud på glat is for at lære nyt.
- Men lad os se, hvad kollegaerne har at sige på cafemøderne, og hvad den videre proces kan byde på, siger hun.Ingen kommentarer:

Send en kommentar