onsdag den 3. december 2014

Ny rektor på HF & VUC FYN


Stig Holmelund Jarbøl tiltræder som ny rektor på HF & VUC FYN pr. 1. januar 2015.
Stig kommer fra en stilling som direktør for ungdomsuddannelserne på International Business College, IBC, med hovedkontor i Kolding.

IBC driver blandt andet HF og VUC i Fredericia, og derfra har den 48-årige cand. Merc. i organisation og ledelse et indgående kendskab til vuc’ernes kerneområder, som er ordblindeundervisning, forberedende undervisning i dansk og matematik (FVU), folkeskoleniveauet (avu) samt hf.
Desuden har HF & VUC FYNs nye rektor en lang undervisningserfaring fra handelsområdet inklusive 10 år som ekstern lektor ved SDU.

Ledelsemæssigt har Stig Holmelund Jarbøl arbejdet på direktionsniveau med ansvar for handelsgymnasier og erhvervsuddannelser siden 2001, og han har gennemført uddannelser og kurser i blandt andet pædagogisk ledelse, forhandlingsteknik og samarbejdsudvalg. Sin nuværende stilling har han beklædt siden 2007.

Da IBC har afdelinger i både Aabenraa, Kolding og Fredericia, har Stig god erfaring med ledelse af en decentral organisation. Den erfaring får han brug for som rektor på HF & VUC FYN, som har 10 afdelinger på Fyn og øerne samt fjernundervisningstilbud i VUC.NU. Fjernundervisningsdelen driver VUC Syd og HF & VUC FYN i fællesskab.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar