torsdag den 24. april 2014

VUC markedsføres med flash mob


I arbejdet med en fælles, national markedsføring af VUC’erne, blev der forleden optaget en flash mob, hvor matematiklærer Jakob Brøndlund fra HF & VUC FYN's afdeling i Odense blev overrasket og hyldet af sine kursister – og takket for den forskel, han har gjort for dem.
Flash Mob’en, som er optaget af mediefagskursister og reklamebureauet "adformation", distribueres nu til medierne, ligesom den vil blive spredt via de sociale medier.
Fra en tilværelse som vellidt matematiklærer på HF & VUC FYN
kan Jakob Brøndlund måske se frem til også at skulle gennemleve en periode som kendis.

Nu bliver Daniel international maskinsnedker

Daniel Nederlund blev opmærksom på uddannelsen til international maskinsnedker på HF & VUC FYN i Glamsbjerg. Nu er Daniel hjemvendt til sin lærerplads på Montana i Haarby efter sit første skoleforløb i Skive, Tyskland og Italien.

X, Y og Z. Alle tre dimenssioner skal være i orden, når Daniel Nederlund koder sin CNC-maskine på møbelfabrikken Montana i Hårby.
For reolpladen skal have præcis den rille, arkitekten har dikteret, så de kvadratiske plader passer ind i hinanden.
Da han gik ud af niende klasse, havde han ellers tænkt: ”Aldrig, aldrig, aldrig mere skole!”
Men arbejdsløshed tvang ham ind på HF & VUC FYN i Glamsbjerg, og det blev starten på en karriere som international maskinsnedker.

HMMMMMMM ..

Maskinsnedker-lærlingen ville ud at opleve, bruge sine hænder og være aktiv, og han kunne slet ikke se sig selv i et uddannelsesforløb.
Men en tirsdag var praktikvejleder, Ole Egemose, så på besøg på VUC og fortalte om muligheden for at blive international maskinsnedker.
Hmmm … tænkte Daniel.
- Teknisk SKOLE. Det lyder ikke just som noget, jeg har lyst til. Omvendt er der tale om et håndværk – med praktikophold i udlandet.
Hmmmmm.


Når CNC-maskinen skal kodes, har jeg rigtig meget brug for den matematik, jeg lærte på HF & VUC FYN. Pludselig er der ikke længere tale om tør teori, som Daniel udtrykker det.

Vejlederen spurgte efterfølgende, om nogen var interesseret.
- ”Det er jeg!”, svarede Daniel Nederlund og rakte uden videre tøven hånden i vejret for at få hans opmærksomhed.
Vejlederen fik mit telefonnummer, og ugen efter var jeg til samtale på Montana – hos produktionsleder Herløv Hansen, fortæller Daniel.

Matematik og mange dimensioner

Som møbelsneder-lærling giver X, Y og Z akser pludselig mening, og forståelsen af de tre dimensioner er blevet langt mere – og andet en tør teori.
- På Montana arbejder vi jo meget i plader og højkvalitets maling af pladerne. Og når jeg skal kode udskæringerne her på CNC-maskinen har jeg faktisk rigtig meget brug for den matematik, jeg forsøgte at lære på VUC, fortæller Daniel.

Produktionsleder Herløv Hansen står gerne på hovedet for at uddanne Daniel Nederlund til international maskinsnedker. Hvis han virkelig vil, får han verdens bedste snedkeruddannelse hos os og Carl Hansen & Søn, lover Daniels chef


Praktikpladsen på Montana deler Daniel med en kollega  hos Carl Hansen & Søn, som producerer  danske møbelklassikere.
- På den måde får vores lærlinge en kanon uddannelse, hvor de både lærer at mestre moderne møbelprouduktion i plader og gammeldags møbelhåndværk. Og hvis Daniel vil det, gør vi alt for ham. Og det ved han godt, siger produktionslederen.

Italiensk for designere

Allerede i første del af grundforløbet på Skive Tekniske Skole foregår 4 af 20 uger skoleforløb i udlandet.
For Daniels vedkommende var han på rystesammentur i Tyskland og på designskole i den norditalienske by, Pordenone.
- Der blev vi introduceret til at tænke andres behov ind i produktet – frem for at designe til sig selv. Det var super lærerigt, og så var det bare rigtig spændende at opleve italienernes måde at arbejde på, fortæller Daniel.

Drømmer om Canada

Endnu ved Daniel ikke helt, hvor han skal hen det halve år af praktikken, som foregår i udlandet.
- Et land som Canada højt på listen – ja, eller måske Vietnam. Men jeg skal først have fundet ud af, hvor jeg har mulighed for at komme hen, når jeg ikke har en gymnasial uddannelse. Men mulighederne er faktisk ret mange, fortæller Daniel.


Uddannelsen til international maskinsnedker byder både på skoleophold og praktikophold i udlandet. Det var bestemt med til at vække min interesse for uddannelsen, siger Daniel Nederlund.

tirsdag den 22. april 2014

Mogens N Pedersen takker af som formand for HF & VUC FYN-

VUC – åben mod verden og nye opgaver


HF & VUC FYN har hele tiden måttet tilpasse sig behovet for uddannelse i det omgivne samfund.
Og det er noget, der skaber dynamik i organisationen, siger den nu tidligere formand for HF & VUC FYN,
 Mogens N. Pedersen, 


Formanden for HF & VUC FYN, professor emeritus Mogens N. Pedersen, træder af for at give plads til nye kræfter.
Men inden sit sidste bestyrelsesmøde er den afgående formand lige en tur omkring HF & VUC FYNs nye domicil i Kottesgade, 5000 Odense C.
Udsynet over det fynske, der møder ham derfra, betragter han på mange måder som karakteristisk for den skole, han nu forlader.
- HF & VUC FYN er jo ikke blot en gymnasieskole, som de fleste af dem, Fyns Amt overgav til at være selvejende institutioner i 2007.
- Vi er et voksenuddannelsescenter med et langt bredere sigte, understreger Mogens N Pedersen.

Vigtig spiller i forhold til arbejdsmarkedet

Skolens bredde blev for alvor understreget i forbindelse med de sidste års økonomiske krise, hvor HF & VUC FYN gik ind i store uddannelsesmæssige opgaver som at gøre fyrede medarbejdere fra store fynske industrivirksomheder klar til nye uddannelser og et helt nyt og anderledes arbejdsliv.
HF & VUC FYNs bredde vil også komme i spil i forbindelse med den kommende reform af erhvervsskolerne, forudser Mogens Pedersen.

En inspirerende verden

Da Mogens Pedersen i sin tid blev spurgt af Fyns Amt, om han ville være formand for den nye selvejende institution, VUC FYN, ville han egentlig hellere have været formand for Odense Katedralskole, hvor han selv er student fra, eller for Mulernes Legatskole, hvor hans børn gik.
- Men siden har jeg virkelig lært at holde af VUC’s mangfoldighed. Det giver så mange andre perspektiver på skoledrift end et almindeligt gymnasium med sin langt snævrere målgruppe, erkender han.
Et VUC er nødt til at være åben over for det omgivende samfund og hele tiden fornemme, hvad der er behov for af uddannelse i befolkningen på ethvert givent tidspunkt.
- Det er en detalje, jeg har fundet meget inspirerende, siger Mogens Pedersen.

Bygninger og strategi

Den helt store byggesag i HF & VUC FYNs liv som selvejende institution har været byggeriet af nyt domicil og Odense-afdeling. Bygningen tages i brug til august.

I det almindelige bestyrelsesarbejde har to ting fyldt meget siden etableringen af HF & VUC FYN som selvejende institution: Skolens bygninger og skolens strategi.
- Noget af det første, jeg hørte Lisbeth sige, var: ”Vi har en byggesag.” Og så så hun vældig dyster ud i ansigtet, fortæller den afgående formand.
Byggesagen var stødt på grund i forbindelse med  strukturreformen.
- Og da byggeriet i Kottesagde endelig så ud til at glide, gik Phil og Søn konkurs. Derfor er det også en særlig fornøjelse at stå her i de næsten færdige lokaler, siger Mogens Pedersen.
- Og jeg har da fået at vide, at jeg bliver inviteret til indvielsen, siger en smilende – snart tidligere formand for HF & VUC FYN.

Ærøsk udfordring

Ud over den helt store byggesag i Odense, har bygninger i resten af organisationen også fyldt en del. Og jeg mener vi er nået til et punkt, hvor vi har fundet både nogle velfungerende bygninger og gode placeringer, hvor vi formår at gøre en uddannelsesmæssig forskel for de lokalsamfund, vi er placeret i, siger Mogens Pedersen, vel vidende, at der fortsat er en udfordring på Ærø, hvor skolen nu for alvor er begyndt at tilbyde et reelt alment gymnasialt tilbud til øens unge såvel som voksne.

IT og gennemførelse

Strategisk har bestyrelsen for HF & VUC FYN også haft fokus på blandt andet en forbedret gennemførelse og anvendelse af it i undervisningen.
Og det betyder, at HF & VUC FYN er nået langt i forhold til efteruddannelse af lærerne på it-området og i forhold til en faktisk anvendelse af it i den daglige undervisning.
- Det mener jeg er afgørende vigtigt i en fremtid, hvor vi må forvente en øget konkurrence mellem de gymnasiale tilbud som følge af minde ungdomsårgange, siger Mogens Pedersen.

Fjern fleksibilitet

Tilsvarende er IT-kundskaberne jo helt afgørende i forhold til hele den opbygning af det fynske fjernundervisningstilbud i samarbejde med VUC Syd. Og fjernundervisningen er noget af det, jeg fortsat forestiller mig udvikle sig stærkt i de kommende år på grund af den virkelig store fleksibilitet, der ligger i tilbuddet.


Mogens N Pedersen ser fjernundervisningen som noget, der kommer til at udvikle sig markant i fremtiden. Tilsvarende ser han store muligheder for HF & VUC FYN i forbindelse med den kommende reform af erhvervsuddannelserne.

Fokus på erhvervsuddannelser

Fjernundervisningen og hf pakker er områder, som har udviklet sig markant den periode, Mogens Pedersen har siddet som formand.
Men i fremtiden forudser den afgørende formand, at der igen vil komme langt mere fokus på erhvervsområdet som ved etableringen af VUC’erne i slutningen af 1950’erne, hvor det handlede om at rekruttere og uddanne mellemteknikere til den ekspanderende industri.

VUC har noget at byde på

Vi står i en periode, hvor vi har brug for, at flere ufaglærte bliver faglærte, og at flere unge tager en håndværksmæssig uddannelse.
- Og her har vi uden tvivl meget at byde ind med i form af FVU, AVU, OBU – og måske hf enkeltfag. Der mener jeg, vi kan spille en vigtig rolle i omlægningen af erhvervsuddannelsessystemet, siger Mogens Pedersen
Erhvervsuddannelsesreformen kommer den afgående formand ganske vist til at følge fra sidelinjen – men ikke helt uden interesse.
- For efter at være trådt ind i voksenuddannelsesverdenen i 2007 – temmelig blank – har jeg fundet ud af, hvor spændende og vigtig en sektor, der er tale om, siger Mogens Pedersen.

onsdag den 2. april 2014

Julie hadede, hvad hun så i spejlet

Nu fortæller den tidligere VUC-kursist om sit liv i teaterstykket ”Min krop min sjæl mine ar” Teaterstykket har premiere på Posten den 6. april 2014 Af journalist Hans Havgaard Hansen

Julie Eifelt Bjørling fra Odense er en reflekteret pige. Hun ser godt ud og virker glad.
Ikke desto mindre har hun hele sin barndom opfattet sig selv som en dum og grim pige, og hun har tvivlet på sin ret til livet.
6. april – på Posten - kan du følge Julies fortvivlelse som teater. Du kan følge hendes kamp for at få hjælp til sin psykiske sygdom, og hendes kamp for at komme igennem uddannelsessystemet – en kamp hun stadig kæmper – om end kampen er på stand by for en tid.

Skal vi være kærester?

Julies problemer startede allerede tilbage i børnehaven, hvor hun begyndte at knibe og kradse sig selv.
- Og allerede som 12 årig havde jeg selvmordstanker. Jeg hadede, hvad jeg så i spejlet, fortæller hun.
Den førende dreng i klassen havde spurgt Julie, hvad hun syntes om ham, og om de skulle være kærester.
Julie sagde, hun ikke brød sig om hans måde at behandle andre på og afslog hans tilnærmelser. Og i noget, der må minde om såret forfængelighed, fik han klassen vendt mod Julie.
Klassekammeraterne fortalte Julie, at hendes familie var bedre tjent uden hende.
- Jeg skammede mig og turde end ikke fortælle min familie om det, fortæller Julie.

Skar i sig selv

Julie havde det som var hun placeret under et tykt tæppe.
- Og hvis jeg følte et stik af noget positivt, frygtede jeg at blive straffet.
Som 17-årig var det blevet en kamp stå ud af sengen, gå i gymnasiet – lave lektier.
- Jeg skar mig i arme og ben, og min mor pressede mig endelig til at gå til lægen, fortæller Julie.

Nej til antidepressiv medicin

Lægen fortalte Julie, at hun havde en svær depression – noget Julie allerede var ganske klar over.
Lægen ville have Julie til at tage antidepressiv medicin – hvad hun nægtede.
I stedet gik hun til samtaler hos en psykolog – uden at det hjalp.

Gymnasie-dropout

Som følge af depressionen droppede Julie ud af 3. g på sit gymnasium.
Hun ville imidlertid have sin studentereksamen og genoptog studiet på et andet gymnasium.
Men Julie ”røg ned” igen.
- Jeg blev svimmel og kastede op – særligt når jeg skulle forlade min lejlighed. Og jeg endte med at droppe ud igen, fortæller hun.


VUC tog mig som jeg er

Først da hun kom ind på pædagogpakken på HF & VUC FYN lykkedes det at gennemføre en ungdomsuddannelse – og vel at mærke med næsten 11 i snit.
- Jeg havde en kontaktlærer, som viste mig respekt og tog det med ophøjet ro, at jeg fik angstanfald.
- Jeg følte ligesom, hun kunne se igennem alle mine facader og tage mig, som jeg er, fortæller Julie.

Får jeg mon en uddannelse?

Med Pædagogpakken kom Julie videre på seminariet.
- Men de gamle spøgelser dukkede op igen. Jeg blev frosset ud af klassen på grund af min psykiske sygdom – og mobbet – så jeg til sidst også måtte droppe ud fra seminariet, fortæller Julie.
Det piner Julie at droppe ud. For det har altid ligget i kortene, at hun skulle have en uddannelse.
Men situationen er, som den er. Og seminariet er ikke længere en mulighed.
I stedet er hun nu frivillig i PsykInfo, hvor hun holder foredrag på folkeskoler og andre uddannelsessteder, ligesom hun skriver og instruerer det teaterstykke om sit eget liv, som skal have premiere på Posten, den 6. april.

Grin og gråd

Julie er selv instruktør på stykket, som hun kalder ”Min krop min sjæl mine ar”.
Til den første læseprøve på teaterstykket var det specielt for Julie at høre sit eget stykke læst op, da så mange scener er taget ordret fra virkeligheden.
- Heldigvis sad folk og grinte. Flere gange blev der spurgt: ”Er det virkelig rigtigt”?  Og min instruktørassistent græd, fortæller Julie.

Vil undre og røre publikum

Når Julie tænker over det er det faktisk lige en effekt, hun gerne vil have af sit stykke.
- Jeg vil gerne have, at folk stopper op og undres over den behandling, psykisk syge bliver udsat for.  Jeg vil også gerne nå ind i folks føleler – der hvor det gør rigtig ondt. Og så vil jeg gerne supplere det triste med humor og grin.
- Ellers er det jo ikke til at holde ud, som Julie siger.