torsdag den 21. maj 2015

"Et rigtig fedt koncept"

Morten Bondo er glad for sit nye O-card:

Morten er uddannet bygningsmaler, men faldt ned fra et stillads, så han ikke længere kan tåle at ligge på knæ og stå på en wienerstige. Derfor er han i gang med både avu-fag og enkelte hf-fag. Hans plan er at gå videre på Lillebælt Erhvervsakademi og læse til bygningskonstruktør for at komme til at arbejde som byggeleder eller taksator for et forsikringsselskab.Af journalist Hans Havgaard Hansen

Ved du ikke, hvad et O-card er?
Ok, så er du nok ikke den eneste.
Faktisk er 30-årige Morten Bondo, den første, som netop har fået udsted et sådant kort på HF & VUC FYN.
Morten er uddannet bygningsmaler – med dårlige knæ.
- Og det er en rigtig dårlig cocktail i et fag, hvor man både skal ligge på knæ og stå på wienerstige.
Så min plan er at læse videre til bygningskonstruktør på Erhvervsakademiet Lillebælt. Men først skal jeg have en almen voksenuddannelse her på HF & VUC FYN, forklarer Morten, som er vældig tilfreds med nu ikke mere at skulle ordblindetestes.

Altid ordblind

Morten er allerede blevet ordblindetestet FIRE gange.
Og hver gang viser teksten – besynderligt nok – samme resultat: Morten er ordblind.
For ordblindhed går ikke over trods nok så mange timers hård træning og skolegang.

3½ pct. i samme båd

Morten har lært at afbillede de mest almindelige ord – ja, netop som billeder.
Og med computerprogrammer på telefon og computer som hjælper ham med at læse op og med at skrive.
- Så jeg klarer mig faktisk helt ok. Men det rykker ikke ved det faktum, at jeg er ordblind – ligesom 3½ procent af den danske befolkning er. Det kan jeg nu vise med mit O-card, så jeg slipper for flere unødige tests, forklarer Morten Bondo.


Bag O-kortet står VUC’erne i Region Syddanmark. Kortet er udviklet som del af det regionalt støttede projekt ”Ordblindeundervisning – en vigtig brik i jagten på de 95 % ”. 
De 95 refererer til den procentdel af en årgang, som regeringen ønsker, skal have en ungdomsuddannelse.
Hvis du ønsker at få udstedt et O-card, skal du henvende dig til en af skolens ordblindelærere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar