mandag den 21. september 2015

Mavefornemmelse præciseres

Hvem er det lige, der fører an i en skoleklasse? Svaret på det spørgsmål kan være
en god hjælp for lærerne, når de skal planlægge en undervisning.

 

Af journalist Hans Havgaard Hansen 

Hvordan er din klasse?
Det kan være svært at sætte ord på. Men du har nok en mavefornemmelse.
For en lærer er det også tit sådan – og det er ærgerligt ikke at kunne være mere præcis. For klassen er ofte afgørende for, om den enkelte kursist lykkes med at lære nyt.

Hvem bestemmer i klassen?

Lærerne på FYNs HF-kursus forsøger derfor at finde svar på spørgsmål som dem du finder her:
Hvordan fungere klassen socialt?
Hvem tager lederskabet i klassen?
Og er klassens ledere nogle, der er ivrige efter at lære – eller måske det modsatte etc.

Fællesskab om læring

Allerede ved intro-aktiviteten ”Munke Mose Games” er lærerne opmærksomme på klassernes dynamikker – for eksempel ved de mange samarbejdsøvelser – og tilsvarende den heldagsudflugt, som alle klasserne har været på.
- Vi har også taget en indledende tutorsamtale med de nye kursister. For vi har sat os for hurtigt at danne os et billede af de enkelte kursister og deres klasser.
- Målet er at skabe en større fællesskabsfølelser omkring det at lære, fortæller hf-lærer Line Hansen.

Henriette Egholm er lige startet i 1. S, og det har været lidt hårdt 
at komme i gang igen efter en periode uden for uddannelsessystemet.
 Så hun nyder en dag, hvor det også meget handler om 
at lære sine medkursister godt at kende.

Samarbejder med SDU

Den indsigt, lærerne får i de enkelte klassers, forsøger de at bruge til at planlægge undervisningen bedst muligt i forhold til netop den pågældende klasse.
For som Line Hansen siger, er det ikke alle pædagogiske redskaber, der virker lige godt i alle klasser.

I arbejdet med klasseprofiler og pædagogiske værktøjer samarbejder FYNs HF-kursus med lektor Steen Beck fra SDU – Institut for Kulturvidenskab


Munke Mose er det oplagte sted for FYNs HF-kursus at lave samarbejdsøvelser.Kig godt efter - og husk hvordan en Lego figur nede ved vandet er bygget.

Skynd dig tilbage til din gruppe og fortæl

Hvordan var det nu lige, det var, den figur så ud?

Jep. Godt husket - med et godt teamwork og en fast vilje
kan man nå ganske langt. Det gælder også med skolearbejde. Og sammen med SDU
eksperimenterer FYNs HF-kursus nu med HVOR langt man faktisk kan nå ad den vej.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar