mandag den 28. september 2015

Kære VUC
Så blev jeg færdig med en fuld hf.
I den anledning vil jeg gerne sige tak for fire fantastiske år og tak til de lærere, som har betydet særlig meget for mig.

Casper Borch Hansen – jeg startede på matematik G hos dig. Matematik har aldrig været min stærke side. Men du fangede mig, gjorde undervisningen spændende og gav mig lyst til at givet faget en ekstra chance. Især brøker og ligninger lærte jeg hos dig. TAK fordi du ikke opgav mig dengang men viste mig, at det ikke er svært.
Jeg slutter nu med matematik på B-niveau og er MEGET STOLT. Tak Casper.

Maja Legaard – hvis jeg siger fremlæggelse foran klassen i Engelsk E/D niveau. Så husker du måske pigen, der stod og græd foran hele klassen.
TAK fordi du ikke afbrød mig dengang men gav mig lov til at vise for mig selv, at jeg godt kunne!
Jeg afsluttede engelsk på B-niveau sidste år. Tak Maja. Jeg er MEGET STOLT.    

Steffen Klausen - du er en fantastisk lærer, der formår at omfavne alle elever. Du har været en god rollemodel for mig. Du har set mig fra alle vinkler – både dårlige og gode. Du har lært mig, hvor mine styrker er, og hvad jeg frygter mest.
Men udfordringer her i livet er noget, man ikke skal frygte men tage imod.
Tak Steffen. Du vil blive savnet sammen med VUC.
Og jeg vil huske dig sige: ”Det skal man tage med et gran salt”.

Marianne Røn Berg - du brænder virkelig for dit fag. Og det har jeg haft stor gavn af, da jeg havde Engelsk B med dig. Du viste mig, at med lidt ekstra indsats i skolen kan man nå langt. Du siger, at jeg er en solstrålehistorie, fordi jeg kæmper med det, jeg har svært ved. Solstrålen tager jeg med mig, og jeg vil kæmpe, uanset hvor jeg ender. Tak Marianne. Du vil blive savnet sammen med VUC.

Henning Windfeldt Thesberg og Christina Engell Vejhe - det er super fedt at komme ind på kontoret til jer. I er altid i godt humør og friske på en lille sludder.
Det er et dejligt pusterum, når skolen bliver lidt for hård. Fortsæt med jeres gode arbejde ved at behandle andre kursister, som I har behandlet mig. VUC er ikke det samme uden jer.

Kære VUC og personale. I har alle til sammen givet mig viljen til at kæmpe for min fulde hf og vist mig hvor meget et menneske kan vokse i de rigtige rammer.
Jeg startede som en genert, stille og sårbare pige og slutter sommeren 2015 som ”En viljestærk, kampklar selvstændig moden udadvendt og social ung kvinde."

Tak for alt.
Tak for 4 gode år.
VUC er det bedste jeg har gjort for mig selv og jeg vil savne det.
Håber vi ses igen.
/Jeres tidligere kursist Erika Mie Ulmer

tirsdag den 22. september 2015

Talent-plejeTalenter på HF & VUC FYN har mulighed for at dyrke deres talent på 4 særlige talentskoler.


Lærerne på HF & VUC FYN gør en ihærdig indsats for at få alle med.
Men det betyder ikke, at talenterne bliver glemt - tværtimod.
For 3. år i træk arrangerer HF & VUC FYN talentskole – denne gang med 4 særlige talentskole-tilbud.

På Politikerskolen kommer de særligt interesserede kursister til at møde politikere, overvære et byrådsmøde i Odense og besøge Christiansborg.

Forfatterskolen giver mulighed for at møde forfattere – og ikke mindst selv at prøve sine talenter af.

Kunstnerskolen besøger udøvende kunstnere, som fortæller om deres arbejde og deres kunstneriske karriere, ligesom de guider kursisterne i deres eget arbejde.

Studiebesøg er også en del af Scienceskolen – besøg som kun kan styrke fascinationen af naturvidenskab.

Her kan du læse artikler fra henholdsvis Forfatterskolen , Scienceskolen og Kunstnerskolen.
Her kan du læse HF & VUC FYNs folder om sine talentskoler.
Og her kan du hente et ansøgningsskema til talentskolerne.


Interesserede kursister på HF & VUC FYN skal sende et ansøgningsskema til en af talentskolerne senest 1. oktober 2015. Skolerne starter med en fælles introduktion onsdag den 28. oktober.

mandag den 21. september 2015

Mavefornemmelse præciseres

Hvem er det lige, der fører an i en skoleklasse? Svaret på det spørgsmål kan være
en god hjælp for lærerne, når de skal planlægge en undervisning.

 

Af journalist Hans Havgaard Hansen 

Hvordan er din klasse?
Det kan være svært at sætte ord på. Men du har nok en mavefornemmelse.
For en lærer er det også tit sådan – og det er ærgerligt ikke at kunne være mere præcis. For klassen er ofte afgørende for, om den enkelte kursist lykkes med at lære nyt.

Hvem bestemmer i klassen?

Lærerne på FYNs HF-kursus forsøger derfor at finde svar på spørgsmål som dem du finder her:
Hvordan fungere klassen socialt?
Hvem tager lederskabet i klassen?
Og er klassens ledere nogle, der er ivrige efter at lære – eller måske det modsatte etc.

Fællesskab om læring

Allerede ved intro-aktiviteten ”Munke Mose Games” er lærerne opmærksomme på klassernes dynamikker – for eksempel ved de mange samarbejdsøvelser – og tilsvarende den heldagsudflugt, som alle klasserne har været på.
- Vi har også taget en indledende tutorsamtale med de nye kursister. For vi har sat os for hurtigt at danne os et billede af de enkelte kursister og deres klasser.
- Målet er at skabe en større fællesskabsfølelser omkring det at lære, fortæller hf-lærer Line Hansen.

Henriette Egholm er lige startet i 1. S, og det har været lidt hårdt 
at komme i gang igen efter en periode uden for uddannelsessystemet.
 Så hun nyder en dag, hvor det også meget handler om 
at lære sine medkursister godt at kende.

Samarbejder med SDU

Den indsigt, lærerne får i de enkelte klassers, forsøger de at bruge til at planlægge undervisningen bedst muligt i forhold til netop den pågældende klasse.
For som Line Hansen siger, er det ikke alle pædagogiske redskaber, der virker lige godt i alle klasser.

I arbejdet med klasseprofiler og pædagogiske værktøjer samarbejder FYNs HF-kursus med lektor Steen Beck fra SDU – Institut for Kulturvidenskab


Munke Mose er det oplagte sted for FYNs HF-kursus at lave samarbejdsøvelser.Kig godt efter - og husk hvordan en Lego figur nede ved vandet er bygget.

Skynd dig tilbage til din gruppe og fortæl

Hvordan var det nu lige, det var, den figur så ud?

Jep. Godt husket - med et godt teamwork og en fast vilje
kan man nå ganske langt. Det gælder også med skolearbejde. Og sammen med SDU
eksperimenterer FYNs HF-kursus nu med HVOR langt man faktisk kan nå ad den vej.


tirsdag den 8. september 2015

Fællesskab

Var der nogen, der sagde rollemodeller? I hvert fald arbejder de to avu-lærere Maja Legaard og Marlene Tømmerholt Pedersen ihærdigt med at skabe et godt fællesskab blandt kursisterne på HF & VUC FYN i Svendborg

Fællesskab og sammenhold

Af journalist Hans Havgaard Hansen

 
Vi trives godt, men kunne godt tænke os et bedre sammenhold.
Sådan svarede kursisterne sidste år, da HF & VUC FYN i Svendborg spurgte sine kursister, hvordan de trivedes.
Det skal de ikke fortælle os to gange, tænke lærere og ledelse i Svendborg, ”smøgede ærmerne op” og arrangerede blandt andet en introdag i Smørmosen på Thurø for at skabe et endnu bedre sammenhold – i klasserne - og på tværs af klasser.
- Her kommer vi tæt på hinanden og får en oplevelse af, at de andre kursister, lærere og ledere er almindelige mennesker som os selv, siger Maja Legaard og Marlene Tømmerholt Pedersen, som er to af de lærere, som har været med til at arrangere introdagen.

150 kursister kom til Smørmosen med bus – andre 150 i egen bil til introdag med HF & VUC FYN Svendborg. Formål: At få gode oplevelser sammen og lære hinanden at kende på tværs af hold.

Fredagsbar, brætspil og filmklub er nogle af de initiativer, kursistrådet har raget. Og i ”International uge” kunne man også forestille sig, at arbejdet med at skabe fællesskab bliver tænkt ind.
Skolens kursistråd arbejder også med at skabe fritidstilbud, som inddrager motion.

Og på avu, som dækker folkeskoleniveauet, er kursisterne delt ind på hold, som mødes med deres tutor hver tirsdag i tredje lektion for at arbejde bevidst med sammenhold.
- I første omgang handler det jo helt banalt om at se hinanden, sende et smil og hilse. Det er sådan nogle ting, der er med til at gøre vores skole til et trygt og godt sted at være – og at lære. Og vi er faktisk godt på vej, vurderer Maja Legaard og Marlene Tømmerholt Pedersen

Kursistrådet er en aktiv spiller, når det handler om at skabe aktiviteter på HF & VUC FYN Svendborg. Brætspilsaktiviteter og en filmklub er blandt de nyeste tiltag. Kursistrådet består af Kristoffer Knudsen, Lasse Lind, Katrine Lind (formand), Frederik Krogh, Magnus Eik Jørgensen og Bo Larsen. Ved introdagen var medlemmerne klædt i blå t-shirts, så alle nu ved, hvem de er.
Når man har haft sine ben bundet sammen og været rigtig fysisk tæt for at bære vand fra et punkt til et andet er det lidt svært ikke at hilse næste gang, man mødes.
                                                                                                                                                                                                                                      Xian Liu (tv) stammer fra Kina og går på Dansk som Andetsprog på HF & VUC FYN i Svendborg. Det her med at bygge sandslotte på en voksenuddannelse var aldrig, aldrig sket i Kina – knapt nok i den almindelige skole. Men det er en god måde at lære hinanden godt at kende på, og en dag som i dag er med til at skabe sammenhold på tværs af klasserne, vurderer Xian Liu.


Introdagen i Smørmosen har sammenhold og fællesskab som omdrejningspunkt, men det udelukker bestemt ikke, at der kan indgå faglige elementer som fra for eksempel naturgeografi.


onsdag den 2. september 2015

Mangler du et fag?

GS – så er det ikke for sent
Matematik?
Nogle går bevidst uden om faget i gymnasiet for at få så højt et karaktergennemsnit som muligt.
Andre tror aldrig, der får brug for det – men må krybe til korset, når de alligevel vil ind på et studie, som kræver det.
Et stramt fokus er altafgørende for at komme igennem Matematik A på kun 6 uger. Men det KAN rent faktisk lade sig gøre, sige hf -matematiklærer Anders Munch
I begge tilfælde gør HF & VUC FYN det muligt blandt andet at tage matematik B på et 6 ugers GS-kursus, hvor GS står for Gymnasialt Suppleringskursus.
- I år har vi haft 28 kursister på et sådant hold, fortæller matematiklærer Anders Munch. Og 24 fra holdet har valgt at gå til eksamen.Vil være ingeniør

22-årige Bjarke Hermansen er en af de kursister, som har benyttet sig af tilbuddet.
Han gik oprindeligt på handelsgymnasiet og havde ikke drømt om, han fik brug for matematik på A-niveau.
Men efter at have været ude at rejse et par år, fandt han ud af, at han ville uddanne sig til arkitekt ved at læse til Civilingeniør i Arkitektur og Design på Aalborg Universitet.
- Ja, og så havde jeg brug for matematik på A-niveau. Faktisk er jeg optaget på studiet på betingelse af, at jeg består matematikken, fortæller Bjarke Hermansen.

Ok men intenst

For Bjarke har det 6 ugers koncentrerede GS-kursus været en ok måde at lære på.
- Men det er selvfølgelig top koncentreret. Så jeg skal ikke misse noget af undervisningen. Det vil sige, at der hverken er tid til sygedage eller lange pauser. Der skal bare følges med, fortæller han.
- Det er rigtigt supplerer 21-årige Louise Larsen.
Matematik fra halv ni til kvart i tre fem dage om ugen i seks uger er barskt.

GS er super koncentreret. Så det er bare at holde tungen lige i munden, siger 22-årige Bjarke Hermansen. Bjarke er optaget på studiet til Civilingeniør i Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet på betingelse af, at han består Matematik A.

Forfølger dyrlæge-drømmen

Det har imidlertid været Louises mulighed for at forfølge en barnedrøm om at blive dyrlæge.
- Jeg havde ikke troen på, at jeg kunne klare matematik og naturfaglige fag, så jeg nedtonede drømmen og tog en studentereksamen med engelsk og samfundsfag på A-niveau.
- Men siden har jeg taget fysik og nu matematik på GS, fortæller Louise Larsen, som satser på at komme til at lave frivilligt arbejde med dyr på den afrikanske savanne, inden hun forhåbentlig starter med at læse til dyrlæge.
Når først Louise Larsen har bestået Matematik A på Gymnasial Supplering (GS), er hun klar til at drage mod den afrikanske savanne for at lave frivilligt arbejde blandt vilde dyr – og på sigt starte på dyrlægestudiet.

Se hvilke GS-forløb HF & VUC FYN tilbyder i kursusåret 2015-2016


GS og fjernundervisning

Ud over GS tilbyder HF & VUC FYN også fag på fjernundervisning.
Fjernundervisning giver den samme mulighed for at supplere sin studentereksamen med fag, der viser sig at nødvendige for at komme ind på sit drømmestudie.