tirsdag den 28. juni 2016

En ny chance til Mikkel

For 21-årige Mikkel Brinkmann Schack har HF & VUC FYN i Søndersø været ensbetydende med en ny chance. Efter nogle hårde år i folkeskolen, hvor eksamenerne glippede og troen på uddannelse forsvandt har Mikkel vendt udviklingen, genvundet den tabte selvtillid og rette blikket mod drømmeuddannelsen som kok.






En bedrift som bare for få år siden har virket mere som en dagdrøm end en realiserbar virkelighed. Problemer med angst har tidligere sat en kæp i hjulet for Mikkels forsøg på uddannelse. Men denne gang har fornyet motivation og det rigtige miljø i Søndersø vendt udviklingen. Et godt forhold til lærerne har været afgørende.

”Det er nemmere at snakke med lærerne her, end det er på en almindelig folkeskole. De har taget hånd om mig, som ingen andre. Jeg har både fået et spark bagi og er blevet holdt i ørene. Og det hjælper med struktur i hverdagen, der gør, at jeg overholder mine aftaler, fortæller Mikkel.
Efter et par mislykkedes forsøg på uddannelse, én gang før på VUC og sidenhen på produktionsskole var motionen endelig på plads, for som Mikkel fortæller, ”det lukker mange døre ikke at have sin 9. klasse”.


Et godt miljø

Mikkel startede i 9. klasse på HF & VUC FYN i Søndersø, men måtte erkende at en stor klasse med mange kursister gav for mange problemer med koncentrationen og angsten. Alternativet blev et mindre hold på basis-niveau, hvor både det sociale og fagligheden faldt i hak.

”Det er et helt andet miljø end i folkeskolen. Det er mere voksent, og man er mere lige. Der bliver ikke set ned på en, og lærerne taler direkte til en. Man kan møde op om morgenen og være lidt morgensur, men så har man en fantastisk time, og så redder det resten af dagen”, fortæller Mikkel, der på trods af at han flyttede klasse, alligevel har valgt at gå op til niendeklasses eksamener som selvstuderende.

”Det har været udfordrende. Men jeg ville vise, hvad jeg kan. Og selv om det været en kamp uden lige, har det virkelig været det værd”, lyder det fra Mikkel, der er begyndt at se på sig selv med nye øjne.
”Jeg har noget i mig, som jeg ikke vidste jeg havde. Og det kan jeg bygge videre på. Det er også en overraskelse for min familie, der også ser på mig med nye øjne.


Kærlighed til engelsk

Spørger man Mikkel, er der ingen tvivl om at yndlingsfaget har været engelsk. Sproget åbner en hel ny verden.

”Engelsk er mit yndlingsfag. Og jeg har fået gode karakterer. Det føles som om, det er en anden måde at udtrykke sig på. Når vi snakker engelsk i timerne, så kan man mærke at hele klassen ændrer sig. Man kan snakke med nogle andre personer og om nogle andre ting. Det er helt fantastisk. Jeg har også hjulpet nogle af dem, som har haft lidt svært ved det. Og jeg kan næsten ikke beskrive, hvor godt det føles at få at vide, at man er så god til noget, så man kan hjælpe andre”, fortæller Mikkel. 


Taknemmelig for hjælpen

Selv om Mikkel godt ved, at han i sidste ende kan takke sig selv, for at han endelig har fået succes med skolen, så skal der alligevel lyde en stor tak til HF & VUC FYN i Søndersø.
”De har sparket mig i live. Jeg sad hjemme og lukkede mig selv inde. Men takket være Anni, der er daglig leder på afdelingen, min mentor fra kommunen og lærerne, så er jeg kommet i gang. Det er mit eget resultat, men jeg kunne ikke have gjort det uden deres hjælp”, fortæller Mikkel, der kun har en fortrydelse.
”Efter mange dårlige oplevelser i folkeskolen, så tog det mig mange år at komme i gang. Jeg ville ønske, jeg havde taget springet tidligere, men jeg er glad for, at jeg har gjort det nu”.


Fremtiden ser lys ud

Efter sommerferien venter 10. klasse på HF & VUC FYN i Søndersø, hvor udviklingen skal fortsættes.
”Jeg er nervøs, men jeg vil gøre mit bedste. Jeg har ikke de store forhåbninger om hvad jeg vil opnå med 10., men jeg vil forsøge at blive ved med at udvikle mig. Det handler også om selvtillid og selvværd. ”
Og længere ude i fremtiden håber Mikkel, at der er en kokkehue med hans navn i.
”Min drøm er Kold College og at læse til kok. Det har været min drøm, siden jeg var helt ung”, slutter Mikkel af.

torsdag den 16. juni 2016

Fra pauserum til læringsrum



Der bliver høstet mere end grøntsager hos Alfred Pedersen og Søn i disse dage. Hen over foråret og sommeren tilbyder gartneriet undervisning i dansk til virksomhedens primært østeuropæiske gartneriarbejdere. Uddannelsen skal ses som en investering, som både virksomheden og medarbejderne kan høste frugterne af.

Hver tirsdag og onsdag kl. 12.30 er den store medarbejderkantine hos Alfred Pedersen & Søn omdannet fra pauserum til læringsrum. Lærere fra HF & VUC FYN står for undervisningen af i alt 23 medarbejdere i pensummet, der består af mundtlig dansk, læsning og grammatik.

Undervisning i trygge rammer


Og det gavner læringen, at undervisningen foregår på selve arbejdspladsen, det mener Susanne Frost Maarbjerg, der underviser en gruppe af medarbejderne i FVU for tosprogede.

”Jeg tror, at medarbejderne føler sig mere på hjemmebane i deres vante rammer. Det handler jo om at skabe et trygt miljø, hvor de tør bruge de ting, de har lært. Så skidt med, at man ikke altid får bøjet ordene korrekt og sat dem i den rigtige rækkefølge, siger Susanne Frost Maarbjerg, der også har fokus på at gøre undervisningen så relevant for medarbejderne som muligt.

”Det handler om at give dem nogle øvelser og tekster, der er relevante for dem og deres hverdag, og jeg lader jeg mig inspirere af den hverdag, de går i, når jeg udvikler materialet”, forklarer Susanne Frost Maarbjerg.

Gavner både virksomhed og medarbejdere


Personale- og driftschef, Kevin Humphries
Der er flere gode argumenter for at satse på uddannelse. Det mener personale- og driftschef hos Alfred Pedersen & Søn, Kevin Humphries.

”Vi forbedrer kommunikationen i hverdagen, og vi styrker tilfredsheden blandt medarbejderne. Og derudover tror jeg også på, at det kan hjælpe dem i det daglige”, fortæller Kevin Humphries.

”Vi ser det som en investering, der gavner både virksomheden som et hele og den enkelte medarbejder. Og selv om man ikke kan måle en forskel fra den ene dag til den anden, så tror jeg på, at hvis man er glad på sin arbejdsplads, så er man også mere effektiv”, siger Kevin Humphries.


Bruges både på arbejde og privat


Inden undervisningen gik i gang blev alle medarbejdere testet, for at de kunne placeres på det rigtige niveau. Medarbejdere uden kendskab til sproget blev placeret på FVU-start, mens de medarbejdere, der allerede talte lidt dansk, blev placeret på FVU trin 1 for tosprogede.

Polske Sylvia Stanczyk er en af de gartneriarbejdere, der har takket ja til tilbuddet om danskundervisning. Hun har tidligere været på skolebænken for at lære dansk for 4 år siden, men dengang var tempoet i undervisningen for højt, og det var svært at følge med. I dag på FVU-forløbet for tosprogede går det dog bedre, fortæller Sylvia.

Sylvia Stanczyk (th)
”Jeg synes undervisningen her er god. Det er stille og roligt. Lærerne bruger almindelige ord og eksempler fra hverdagen. I timerne læser vi, vi snakker sammen og vi lærer fx også at skrive e-mails, forklarer Sylvia, mens hun slår op på en tilfældig side og viser lærebogen frem, som de bruger i undervisningen.

Allerede nu føler Sylvia, at hun har fået gavn af undervisningen, og det kan mærkes på jobbet.

”Jeg forsøger at snakke så meget dansk som muligt, også selv om jeg er genert, og det giver nogle sjove situationer nogle gange, men mine kolleger er meget søde, fortæller en grinende Sylvia, der også privat nyder godt af sine nye sprogkundskaber.

”Jeg bruger det, jeg lærer, når jeg har skolehjemsamtale på min datters skole. Det er virkelig dejligt”, forklarer Sylvia.

Også kollegaen Barbara Ciaciura, der ligeledes kommer fra Polen, har fået god gavn af undervisningen – både på arbejde og privat.

”Jeg bruger ikke kun det jeg har lært på arbejdet. Når jeg får brev fra kommunen eller hvis jeg skal i banken, så er det godt at kunne læse og skrive på dansk”, fortæller Barbara.

Fortsætter tilbuddet til efteråret


Alfred Pedersen & Søn har planer om at forsætte undervisningen til efteråret, hvis der er fortsat interesse fra medarbejderne, lyder meldingen fra Kevin Humphries.

onsdag den 8. juni 2016

HF & VUC FYN var løftestang




Smartphones og apps er blevet en del af hverdagen for stadig flere servicemedarbejdere i den offentlige sektor. De nye, digitale hjælpemidler skal lette arbejdet og bidrage til at skabe overblik i en travl hverdag. Men skal man høste frugterne af de nye digitale muligheder, så er det afgørende, at medarbejderne bliver introduceret til de nye systemer på en ordentlig måde. 

Det viser erfaringen i IT-virksomheden ProLite, der leverer IT-systemer bl.a. til den offentlige sektor.

”Jo bedre træning medarbejderen får og jo mere virksomheden gør ud af at introducere nye teknologier, jo bedre bliver medarbejderen til at bruge produktet og jo mere får virksomheden også ud af det i sidste ende”, fortæller salgschef i ProLite, Frantz Furrer.

Den opskrift har man fulgt i Nyborg, hvor Kommunens rengøringsenhed i 2015 stod overfor at skulle tage ProLite’s digitale planlægningsværktøj CleanManager i brug. 

"Det var vigtigt, at vi fik det nye kommunikationssystem implementeret på en ordentligt måde, så vi ikke tabte nogen på gulvet", fortæller daglig leder af rengøringspersonalet i Nyborg Kommune, Jytte Hansen, i tidsskriftet rent i Danmark.

Derfor indgik kommunen og ProLite et samarbejde med HF & VUC FYN i Nyborg, der kunne understøtte processen og sikre en ordentligt oplæring. Og samarbejdet var en succes, især for de medarbejdere, der havde brug for ekstra støtte i overgangen til de digitale værktøjer, mener Frantz Furrer.

”Det er første gang, vi har samarbejdet med HF & VUC FYN og vi kan se, at det i kraft af samarbejdet har været lettere at introducere systemet. Rengøringsbranchen er jo udfordret på det sproglige, og det kan give nogle udfordringer i forhold til kommunikationen og når man som medarbejder skal læse noget. ”

”Det er min fornemmelse, at Nyborg Kommune har fået mere ud af vores system, både på grund af den gode introduktion, men også fordi de igennem HF & VUC FYN har fået kendskab til understøttende værktøjer, der kan hjælpe, hvis medarbejderen fx har problemer med at stave eller andet. Og den del var jo ikke kommet med, hvis ikke HF & VUC FYN havde været med i samarbejdet”, lyder det fra Frantz Furrer.

Samarbejdet med HF & VUC FYN har også været en inspiration for ProLite.

”Vi har jo fået øjnene op for nogle af de andre muligheder og værktøjer, der faktisk støtter op om vores eget produkt og kan hjælpe dem som fx ikke er så gode til IT eller har svært ved at læse og stave”, lyder konklusionen fra Frantz Furrer.

torsdag den 2. juni 2016

Betina og Andrea fik en frisk start


Betina Riggelsen og Andrea Line Lund Jensen



Fire år. Så længe gik 37-årige Betina Riggelsen i tanker om at droppe jobbet som frisør, inden hun tog springet og skiftede frisørsaksen ud med bøger i dansk, samfundsfag og matematik på HF & VUC FYN.

Her mødte hun Andrea Line Lund Jensen, der efter 16 år som dagplejer drømte om at blive lægesekretær.

For begge gik vejen til fremtiden igennem HF & VUC FYNs EUX-forløb. Et nyt tilbud til dem, der ikke lever op til de nye skærpede krav på EUX-uddannelsen. Vi tog en snak med dem begge om, hvordan det har været at komme tilbage på skolebænken.

Havde kun en 9. klasse


”Jeg havde været frisør i 19 år, og jeg kunne bare ikke se mig selv som frisør mere. Min veninde er studievejleder, og hun fik mig i kontakt med Tietgen, som så henviste mig til HF & VUC FYN, for jeg havde jo kun en 9. klasse”, fortæller Betina om, hvordan hun havnede på HF & VUC FYN i Odense.

For Andrea var det en fyring efter 16 år som dagplejer, der blev anledningen til at starte på EUX-forløbet.

”Efter jeg blev fyret, tænkte jeg, hvad jeg så skulle. Og så fandt jeg ud af, at jeg gerne ville være lægesekretær”, fortæller Andrea.

Nerver før første skoledag


Efter henholdsvis 19 og 16 år væk fra skolebænken var det med en smule nervøsitet, at bøgerne blev pakket til første skoledag.

”Jo, vi var da lidt spændte på, om man nu kunne finde ud af det, men jeg synes egentligt, at vi ret hurtigt fandt ud af det og lærte at tage tingene, som de kommer, fortæller Andrea.

Og de mange år væk fra skolebænken viste sig i stedet at give visse fordele, mener Betina.

”I nogle fag som fx matematik, der var jeg ikke så stærk, men i samfundsfag, der har vi noget erfaring, som vi kan trække på i undervisningen”.

Nyder undervisningen


”Jeg har været meget glade for lærerne, og især Anders Bugge er bare min totalt yndlingslærer”, griner Betina. ”Han er sig selv, og så er han bare inspirerende at lytte til og ved mange ting. Han brænder virkelig for sit fag”.

Lærerne var dog ikke det eneste gode ved undervisningen. Medkursister i alle aldre gav grobund for gode diskussioner i klassen.

”Den yngste var vel 18 år, og jeg var den ældste med 43 år. Det var fedt og gav et meget frisk pust i undervisningen”, fortæller Andrea.


Uddannelse og familieliv hånd i hånd


På trods af et farvel til en god fast indkomst og et goddag til SU og elevløn er det for både Betina og Andrea lykkedes at få familieliv og uddannelse til at gå op i en højere enhed. Ikke mindst takket være god opbakning på hjemmefronten.

”Min mand er lærer, så han synes bare, det er fedt. Og det passer også godt, når man har en lille dreng, så vi kan være mere sammen, end da jeg arbejdede og ofte kom sent hjem, fortæller Betina.

Og rådet til andre, der drømmer om at starte på en frisk, er klart.

”Bare kast jer ud i det”, lyder det samstemmende fra begge.

”Det er så inspirerende, og man bliver helt videbegærlig. Min eneste fortrydelse er, at jeg skulle være gået i gang noget før, lyder konklusionen fra Betina.

”Ja, det samme her”, lyder det fra Andrea.

Efter sommerferien står den så på EUX-uddannelsens grundforløb inden for retningen kontor og ledelse for både Betina og Andrea.