torsdag den 2. februar 2017

"Et alletiders trinbræt til en erhvervsuddannelse"


Kim, Victor og Torben er blevet klar til en erhvervsuddannelse

Når man har gået arbejdsløs et stykke tid, kræver det lidt ekstra at komme i gang med en uddannelse. Det kan tre elever fra Svendborg Erhvervsskole tale med om. Vi har talt med Torben og Victor på 28 år samt Kim på 19 år. De har alle tre gået på ´Klar til erhverv´ – et forløb der forbereder deltagerne til en erhvervsfaglig uddannelse. HF & VUC FYN Svendborg står for undervisningen i lokaler på Svendborg Erhvervsskole.

Torben Worm Sørensen, 28 år
”Jeg var arbejdsløs og manglede noget uddannelse for at kunne finde et job”, fortæller Torben. Han havde kontakt med en sagsbehandler på Jobcenter Svendborg, og selv om Torben følte sig skoletræt, blev de alligevel enige om, at han skulle prøve det nye uddannelsesparathedsforløb UP.

Torben fortsatte efter kort tid på forløbet Klar til erhverv, hvor der mere målrettet undervises i dansk, engelsk og matematik, og hvor kursisterne bliver rustet til at starte på erhvervsskolen bagefter. ”Det var det helt rigtige for mig”, siger Torben, ”for det gik jo rigtig godt. Jeg fik gode karakterer og var langt bedre fagligt, end jeg selv gik og troede. Nu er jeg startet på data- og kommunikationsuddannelsen, for jeg har en drøm om at blive selvstændig inden for IT-rådgivning og programmering”.

Johan Victor Henriksen Ashford (kaldet Victor),  28 år
”Jeg havde været ude at sejle som skibsassistent på forskellige skibe. Men på grund af dårlige knæ, var jeg nødt til at finde på noget andet”. Victor fortæller endvidere, at han var gået ud af 9. klasse og havde brug for at få genopfrisket en masse for at kunne starte på en ny uddannelse. Derfor kom han ind på UP, og videre derfra på Klar til erhverv, hvor han modtog undervisning i dansk, engelsk, matematik og naturfag.

”Det gik fint med prøverne, og jeg var rigtig stolt, da jeg fik 12 i naturfag. Nu er jeg startet på elektrikeruddannelsen her på erhvervsskolen og der er en masse nyt, jeg skal lære om lovgivning, strøm og elektronik. Det er spændende og hårdt, men godt at kunne bruge hænderne noget mere”, afslutter Victor.


Kim Thygesen, 19 år
”Jeg var gået ud af 9. klasse med fine karakterer,
og jeg ville gerne have været fisker. Men fordi jeg
har ADHD, kunne jeg desværre ikke få et søsikkerhedsbevis. Det slog mig lidt ud, og jeg var på kontanthjælp noget tid”. Kim fortæller, at han i samarbejde med Jobcentret aftalte, at han skulle prøve at snuse til nogle andre uddannelser. Det krævede en genopfriskning af lærdommen fra folkeskolen, og han kom derfor også ind på UP og videre på Klar til erhverv.

”Nu er jeg ved at uddanne mig til murer, og jeg brænder for murerhåndværket nu. Samtidig har jeg den fordel, at jeg har gået her på erhvervsskolen på de to andre forløb, så jeg kender omgivelserne og føler mig ikke som en ny elev på skolen”.

Hverdagen på Klar til erhverv
Når man taler med Torben, Victor og Kim, er der hele tiden to elementer, der går igen i snakken. Det er sammenholdet i klassen og så dét, at der ofte inddrages hverdagseksempler i undervisningen. ”Det gør det meget nemmere at lære det faglige, når vi kan forholde os til noget praktisk” siger Kim og de andre nikker. Susi Kyhn, der både er studievejleder, koordinator og lærer på forløbet, supplerer med, at holdet er niveaudelt i hhv. G, F og E, der svarer til undervisning på 9. og 10. klasses niveau. ”Det betyder, at man med beståede karakterer i dansk, engelsk og matematik er klar til optagelse på erhvervsskolen, og eftersom forløbet kun tager ½ år, er det en god løsning for dem, der har været væk fra uddannelsesmiljøet noget tid”, siger Susi.

Som en afsluttende bemærkning spurgte vi om, hvad de eventuelt ville sige til andre, der stod i en lignende situation, og meget hurtigt kom det fra Torben: ”Det her er alletiders trinbræt for at komme i gang med en erhvervsuddannelse, fordi der i forløbet samarbejdes med erhvervsskolen omkring overgangskrav til deres uddannelser. Undervejs har vi fx haft besøg af en studievejleder fra erhvervsskolen, og der er også tilknyttet mentorer fra kommunen”.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar