torsdag den 24. august 2017

Studieteknik: Hvad virker og hvad skal du undgå?Der findes masser af gode råd og teknikker, du kan benytte dig af som kursist, når det handler om at finde en studieteknik, der virker for dig. Men lad os starte med at kigge på et par af de faldgrupper, som mange kursister typisk falder i.

Drop den trofaste, neongule hjælper

Overskregningstuch eller high-lighter er en klassiker blandt kursister, og du har sikkert selv brugt den mange gange, når du læser.

En overstreget tekstbog er jo i sig selv et bevis på, at du har arbejdet hårdt, ikke? Problemet er bare, at vi ikke umiddelbart kan sætte lighedstegn mellem neongule streger i en tekst og effektiv læring.

Videnskaben viser nemlig, at en overstregningstusch ikke hjælper dig med at huske teksten bedre. Tværtimod afbryder den dig i dit læseflow. Når du bruger en overstregningstuch skal du tilmed holde fokus på at læse, forstå og markere på samme tid – og i sidste ende lærer du ikke mere af det. 


Spild ikke tiden på at læse dine lærerbøger flere gange 

Når du læser pensum første gang får du et overblik over indholdet. Du kan drage de første paralleller mellem emner, og det giver dig en vis viden om, hvad du skal slå op, når du sidder med en opgave.

Men du bliver ikke bedre af at læse bogen en gang til.

Når du har læst pensum én gang, bør den alene være et opslagsværk til de opgaver, du løbende løser. Slå de konkrete problemstillinger op, du står overfor. Dét er effektivt. Men at læse det hele igen for at pleje din samvittighed er i bedste fald et stort spild af tid.

De 3 mest effektive studieteknikker

Nu har vi været inde på, hvilke studieteknikker du ikke skal sætte din lid til.

Lad os i stedet kigge lidt mere på, hvad der faktisk kan hjælpe dig til bedre at huske dit pensum og klare dig bedre til eksamen. 

Distributed practice

Direkte oversat til dansk hedder dette princip ”fordelt læring”.

Det er det modsatte af, at læse intensivt op til eksamen, fordi du ikke har fulgt med hele året.


Hjernen lærer over tid

Hvis du bruger 2 timer hver uge over en periode på fire måneder får du et langt bedre overblik over pensum, end hvis du studerer intensivt i 32 timer over 3 dage lige før eksamen.

Jo tidligere du kan gå i gang med at løse opgaver på dit studie, desto bedre. Det er en stor fordel at følge med fra semesterstart, for tiden din hjerne får til at danne sig et overblik over faget og ’vænne sig til det’ vil give dig en kæmpe fordel til den afsluttende oplæsning og den faktiske eksamen.

Godt begyndt er halvt fuldendt, som det populære ordsprog siger.


Test og brug din viden i praksis

Når du læser en bog er der tale om ”passiv indlæring” – i stil med at modtage information til en forelæsning.

Du får en masse information, men du bruger den ikke. Derfor sidder stoffet heller ikke fast.

Den manglende anvendelse – før, du sveder til eksamen – er også årsagen til, at du måske har læst en tekstbog 3 gange og stadig intet huskede af faget til eksamen.

Læs maksimalt dit pensum én gang.

Når det én gang er læst, så brug tiden på at løse opgaver, der inddrager det, du har læst.

Hvis du har en skriftlig eksamen foran dig, så er denne studieteknik nem. Du skal blot downloade de gamle øvelsesopgaver og lave dem. Det giver bedre mening indlæringsmæssigt at løse opgaverne mange gange (hver) end at læse din bog flere gange.

Når du løser en opgave tvinges du nemlig til aktivt at bruge din viden.

Noter i hånden = fantastisk studieteknik
Kaster du et blik på sidemanden i løbet af næste dansktime, så er der en god chance for at han eller hun tager noter, mens læren taler.

Det er som udgangspunkt en god idé... MEN... du skal altid skrive dine noter i hånden og ikke på en computer, hvis du skal få mest muligt ud af indsatsen.

Når du tager noter på din computer, behandler du ikke stoffet. Du er bare en sekretær. Informationen kommer ind ad øret og ud igennem dine fingre, mens du hamrer løs på tastaturet og ukritisk skriver alt hvad læreren siger ned.

Men når du tager noter i hånden, er du nødt til at behandle stoffet. Du bliver nødt til at plukke det væsentlige ud og skrive det med egne ord, fordi du ellers ikke kan få det hele med. Du tager aktivt stilling til stoffet, hvilket gør, at du husker stoffet bedre bagefter. 


Dropper du de 2 første studieteknikker og tilegner du dig de 3 mest effektive er du allerede kommet langt.

Det skylder du dig selv at gøre – ellers risikerer du nemt at spilde din tid - og er der noget værre?

Kilde: http://faa12.dk/studietips/studieteknikker-de-3-bedste-og-2-vaerste-studieteknikker/ 

fredag den 18. august 2017

Fra kursist til kontorelev ved VUC

JEG VIL IKKE GÅ I STÅ!Dét siger 25-årige Anna Lyse Jelsgaard Laugesen, der er nyansat kontorelev ved HF & VUC FYN Svendborg. Anna har tidligere læst hf-enkeltfag på VUC i Svendborg og er kommet tilbage til kendte omgivelser. Anna siger selv, at hun har mødt et par bump på vejen igennem sit uddannelsesforløb, men hun giver aldrig op – og hun ville aldrig undvære to af ’bumpene på vejen’, nemlig hendes to dejlige børn.

Anna fortæller, at hun blev mor allerede som 18-årig, og hun startede efter sin barsel som kursist på VUC i 2012. Hun var droppet ud af gymnasiet i 2. G pga. graviditet og havde brug for at læse nogle hf-fag op.
”Jeg løb desværre ind i en fødselsdepression, formentlig fordi jeg var blevet mor i en tidlig alder, og jeg måtte derfor afbryde mit uddannelsesforløb, selv om jeg elskede at gå i skole her”, siger Anna.

Efter sygeperioden tog Anna et 1-årigt turboforløb på HG, fik læreplads som lægesekretær, og undervejs i læretiden blev Anna gravid med sit andet barn. På grund af overenskomstændringer kunne hun ikke komme tilbage til sin læreplads på OUH efter barslen, men havde heldigvis været forudseende og taget nogle hf-fag på fjernundervisning, så i 2016 søgte hun ind på EUX med henblik på at blive uddannet kontorassistent.

I foråret 2017 søgte HF & VUC FYN Svendborg en ny kontorelev. Der var mange velkvalificerede ansøgere, deriblandt Anna.
”Jeg blev simpelthen nødt til at søge det job, for VUC er bare sådan et rart sted at være”, siger Anna. Afdelingsleder Dorthe Bruhn Ullegård fortæller, at ”da vi læste ansøgningerne faldt vi med det samme over Annas gode ansøgning, og hun skulle naturligvis være blandt de ansøgere, som vi indkaldte til samtale. Anna var den, der ’shinede’ mest ved samtalen, vi tilbød hende jobbet, og heldigvis for VUC sagde hun ja tak”.
Hun fortalte efter ansættelsesstarten, at hun faktisk havde fået tilbudt ikke mindre end 9 andre kontorelevstillinger, men ”jeg var slet ikke i tvivl om, at det var VUC, jeg helst ville være hos”, siger Anna.   


Anna drømmer om en fortsat karriere inden for uddannelsessektoren, når hun er færdiguddannet, ”det er en spændende branche, hvor der altid er en masse forskelligartede og udfordrende opgaver, og det elsker jeg”, siger Anna.